Adri Schrama geboren in 1930

 

1.                  In de kwartierstaat van Adri Schrama (aanwezig in het CBG in den Haag) staat in het kort zijn ‘’levensloop’’ :
Na de Mulo A in Hillegom was hij gedurende 6 jaar ambtenaar van ’s Rijksbelastingen te Haarlemmermeer.
Dat was blijkbaar niet zijn roeping en hij ging in 1953 – 1954 in Rome de studie sociaal werker volgen aan de Fédération de la Jeunesse Catholique.
Daarna was hij gedurende 5 jaar ‘’vrijgesteld leider’’
[1] voor de plattelandsgebieden van Noord - en Zuid-Holland en de Zeeuwse eilanden voor de KAJ [2] en tevens eerste Diocesaan secretaris van deze beweging voor het (oude) bisdom Haarlem. Later was hij Nationaal Secretaris.
Vanaf 1959 was Adri ontwikkelingswerker. De eerste drie jaren als Extension Worker voor de internationale KAJ voor Zuid Oost Azië. Daarna was hij ‘’freelance’’ in Thailand. Hij deed onder andere opvang en begeleiding van migranten in Bangkok en werkte onder en met lepra-patiënten.

2.                  Adri was sinds 1977 Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

3.                  Adri was een fervent genealoog en heeft veel bijgedragen aan het onderzoek naar de oorsprong van de Schrama’s. Zelfs tijdens zijn jarenlange verblijf in Thailand stond zijn onderzoek niet stil.
In het CBG in den Haag is veel te vinden van Adri’s activiteiten (zowel vanuit Thailand als bij zijn bezoeken aan Nederland). Hij is zelfs een keer naar Italië gegaan om meer te weten te komen over twee ‘’Schrama-zouaven’’ die daar ‘’gebleven’’ zijn. Adri was ook heel actief in de zogenaamde werkgroep ’s Gravenmade die van 1979 tot 1990 twee maal per jaar het ‘’Inlichtingenblad betreffende het geslacht Schrama’’ uitbracht. 

 

 [1]  Vrijgestelde leiders werden aangesteld bij de KAJ uit de doelgroep (werkende jongeren) en wisten van te voren, dat ze na vier tot zes jaren het veld moesten ruimen om plaats te maken voor jongere opvolgers. Om de overgang naar een nieuwe baan enigermate te verzekeren, stimuleerde de KAJ -leiding een studie; velen kozen een studie maatschappelijk werk, de zgn Haarlemse opleiding.
Bron : http://www.vormingswerkijmond.nl/Geschiedenis.htm 

 

[2] KAJ = Katholieke Arbeiders Jeugd.