Adriaen Maertensz van s Gravenmade, geboren circa 1540

 

[1] 22-6-1623. Claes Maertenszn. van s-Gravenma voor de helft, Neeltje Jacobsdr. (Leth) wede Adriaen

Maertenszn. van s-Gravenma met Maerten Adriaenszn. haar zoon en gekoren voogd voor de helft

verkopen Floris Corneliszn. van Immerseel 3 morgen land gelegen bij de Delff, belend ZO de vaart,

ZW juffr. Anna van Woerden en NW en NO Claes Maertenszn. voorsz. voor 500 KG.

 

 

 [1] Bron : Oud Rechterlijk Archief Noordwijkerhout, 1612-1624, Transporten, hypotheken en schuldbrieven, inv. nr. 477