Albertgen Cornelisdr, overleden 1615

 

[a] In 1929 is de (hervormde) St. Maartenskerk goeddeels gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. Dankzij de burgemeester zijn toen een aantal grafzerken niet weggeworpen, maar hebben een plaatsje gevonden aan de buitenzijde van het koor.

 

Een van de grafzerken is van Albertgen Cornelisdr, overleden 25 juni1615 te Hillegom. Zij was de echtgenote van Claes Maertensz. Op de zerk staat :

Hier leit begraven

Albertgen Cornelisd

Huysfrou van Claes Maers

Schramade sterf den

25 Junyus anno 1615.

 

Medio november 2009 is onder andere de grafsteen van Albertgen verplaatst van de tuin bij de Maartenskerk naar het halletje tussen de doopkamer en het kerkkoor, binnen in de kerk. Het is de bedoeling om de grafsteen, nadat deze opgedroogd is, goed schoon te maken en een plaats te geven in het koor van de kerk. De plaats en de opstelling van de zerk (hangend of staand op blokken) vormen nog onderwerp van overleg met de kerkrentmeesters.

 

Tevens is het plan om bij de grafzerk een informatieblad te plaatsen of te hangen met genealogische en additionele informatie zoals beroepen, openbare functies, waar woonden zij, hun eigendommen e.d.[a] De Hervormde of Sint Maartens Kerk te Hillegom, A.M. Hulkenberg