Caspar van Saaze

 

[a] Catharina, dochter van Cornelis, gehuwd met Caspar van Saaze (Chaise) koopt uit de boedel van haar vader diens boerderij en landerijen bij de Bartenbrug voor 8800 gulden (zie ook document Cornelis 10011743 ).

 

[b] De kadastrale Atlas Zuid-Holland van 1832 vermeldt de volgende bezittingen van Caspar van Saaze :

 

Sectie

Volgnr

Oppervlakte in ha.

A429-431

Bosch

0.2

A432-433

Boomgaard

 

A434

Erf

 

A435

Huis, schuur en erf

 

A436, 437 en 439

Bosch

 

A440-442

Weiland

4.6

A443

Boomgaard

 

A444-446

Huis

 

A447

Huis, schuur en erf

 

A448-449

Bosch

 

A450-454

Weiland

13

A459-461

Weiland

9.1

B156

Weiland

1.1

B206

Weiland

1.1

 

Totaal percelen met aantal ha

29.1

 

Totaal alle percelen

30.5711

Het totale belastbaar inkomen is ongebouwd 970,83 gulden en

gebouwd  105,- gulden.

 

[c] In de lijst met eigenaren met de meeste grond in ha was Caspar nummer 9.

In de lijst met eigenaren met het hoogste kadastrale inkomen was Caspar nummer 4.

In de lijst met eigenaren van de 10 duurste huizen komt Caspar niet voor.

In de lijst met eigenaren met de meeste huizen was Caspar nummer 3 met 5 huizen.

Nummer 1 is Hermanus Willem Gerlings met 6 huizen. Waarschijnlijk is nummer 1 de zoon van Clazina Cornelisdr en Herman Willem Gerlings, maar het kan ook zijn vader zelf zijn.

 

[d] Een heet hangijzer was de scheiding tussen de twee “staties” (parochies) van de Vogelenzang en Hillegom. De Loosterweg werd als scheiding beschouwd, later de Leidsevaart. Caspar van Saaze wordt in 1832 bij uitzondering  toegestaan naar de kerk in de Vogelenzang te gaan, zijn familie kwam uit de Vogelenzang. 

 

Op 11 maart 1832 schrijft Caspar uit den Haag een fraaie, in het Frans gestelde, brief aan Mgr. Antonucci waarin hij verzoekt of de andere families aan de Loosterkant ook naar de kerk in de Vogelenzang mogen gaan. Het antwoord op de brief is niet bekend, maar wel is bekend, dat de Loosterkant later tot de parochie van de Vogelenzang hoorden.[a] Testament d.d. 26-1-1804 van Cornelis Claesz, geboren 10-1-1743

(Rechterlijke Archieven Zuid-Holland 3.03.08.063 doos 25  inv.nr. 42)

[b] Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 (CBG) blz. 139 nr. 91

[c] Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 (CBG) blz. 32 en 33

[d] Bron : Hillegomse Geschiedenissen , A.M. Hulkenberg, blz. 159 en 160