Claas Cornelisz geboren 1-7-1713

[a] Klaas woonde op 20-12-1734 op kasteel Berkenroo (Berkenrode) in de heerlijkheid Heemstede.

NB

Het is zeer onwaarschijnlijk, dat hij op het kasteel zelf woonde. Hoogstwaarschijnlijk woonde hij op een boerderij behorend bij het kasteel.

 

Het dienstmeisje van zijn ouders (Trijntje Wiegmans) raakte van hem ’bezwangerd” en vertrok met 330 (Carolus??) guldens naar haar geboorteplaats Osnabrughe ”zonder ooit met kind of kinderen alhier te mogen wederkomen”.

 

[b] De volgende acte werd toen opgemaakt :

‘’Minderjarige jongeman geas. met zijn behuwde vader (stiefvader) Pieter Janse de Graaff en zijn eigen moeder Catrijntje Gijsbers van de Laart, wonende onder Heemstede, ter ene en Trijn Wiegmans meerderjarige dochter wonende voor dienstmeid ter huise van de voorn. comparant. Te kennen gevende dat de laatste comparant voorgevende door de eerste comparant te zijn beswangert. Mochten het kind of kinderen blijven leven dan wil ze een vergoeding voor kraamkosten , alimentatie enz. van 330 gulden. Ze belooft om daarna binnen ’n dag of vijf naar haar geboorteplaats Osnabrughe te sullen vertrekken sonder ooit met de voorn. kind of kinderen alhier te mogen wederkomen.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 [a] Rode Kwartierstaat Adri Schrama ter gelegenheid van 25-jarig jubileum

(aangeboden door 5 vrienden)

[b] Bron : GA Haarlem Not. 934 fol. 199 anno 1731 (vermeld in brief Cees Schrama)