Claes Florisz van ís Gravenmade, geboren circa 1470

 

Claes Florisz woonde mogelijk in de veen van de heerlijkheid Heemstede. [a]

Claes Floriszwas schepen van Heemstede in 1510. [b]

Klaas Floriszn. betaalde in 1512, 1513, 1514, 1515 mee aan de tijnspenning. [c]

Claes Floriszwoonde op 8 januari 1538 op 's Gravenmade in Bennebroek, dat hij in leen had. [d] [e]

Op 8 januari 1538 werd de hofstede 's Gravenmade met toebehoren verkocht en
toen was het de laatste vijf jaar in gebruik geweest van Claes Florisz en bleef het bij hem in gebruik.
[f] [g]

Claes Floriszwas een leenman van de graaf van Holland in 1553. [h]

In 1557 wordt Klaas Floriszn. niet vermeld in het kohier van de tiende penning van Heemstede. [i]

 

 

 [a] Bron : Rode Kwartierstaat Adri Schrama ter gelegenheid van 25-jarig jubileum

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (aangeboden door 5 vrienden), CBG

[b] Bron : Archief van de heerlijkheid Heemstede, inventarisnummer 25

††††††††††† (vermeld in Vijf en een halve eeuw Familie van ís Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG)

[c] Bron :Parenteel van Floris Lourisz (M. van Bourgondien)

[d] Bron :Vijf en een halve eeuw Familie van ís Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[e] Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum pater Adri Schrama, Bangkok

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (van 5 vrienden)

[f] Bron : Bennebroek, beeld van een dorpsgemeenschap, J.W. Groesbeek

[g] Bron : Index op van Mieris Groot Charterboek der Graaven van Holland, Rentenaar

[h] Bron :Vijf en een halve eeuw Familie van ís Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[i] Bron : NHA, SH, inv. nr. 394,395,396 en 397(uit : Parenteel van Floris Lourisz,

M. van Bourgondien)