Cornelis Claesz geboren 10-1-1743

 

[a] Cornelis Claesz  was bouwman en in 1788 kocht hij de boerderij met 20 morgen en 439 roeden land bij de Bartenbrug op de grens van Hillegom en Vogelenzang van Vrouwe Catharina Six van Hillegom.

 

[b] Op 20 juni 1788 verkoopt de dochter van Six (eigenaresse geworden via de nalatenschap van haar vader, de heer Six) de “huymanswooning” met 16 morgen land voor 8800 gulden aan Cornelis “woonende onder deezen Ambachte”. Een strookje duin, groot 81.25 roede is bij de verkoop inbegrepen. Het strookje duin lag ten Noord-Oosten en ten Zuid-Oosten van de boerderij en was met “abeele beplant”. In de erfpachtbrief was opgenomen, dat “de wegen altijd ruym vrij ende onbelemmert over de voors(egde) 81.25 roede lands gebruykt sullen konnen worden”.   

Cornelis wilde niet, dat de boerderij en landerijen na zijn dood in publieke veiling zouden worden gebracht. In gevolge testamentaire dispositie gingen ze op

20-2-1804 voor 8800 gulden over in handen van zijn oudste dochter Catharina (Trijntje) getrouwd met Casparus van Chaise (ofwel Cas van Saase), weduwnaar van Maartje Huyberts van der Fits. [c]

In 1844 werd de boerderij aangekocht door Arie Heemskerk (hoeveel gulden ???????) en sindsdien is het altijd de “boerderij van Heemskerk” gebleven.

 

De (zeer oude) boerderij was genaamd “Loostereind” en lag op de hoek van de Loosterweg / Nieuweweg (vroeger Doodweg). De boerderij komt voor op een kaart van Floris Balthasars uit 1615 [d] en op een kaartje van 1675 [e]. In de Margrietenlaan staat daar geschreven “Grietenbrugge”. Waarschijnlijk liep de Loosterweg (waarschijnlijk niet meer dan een karrespoor) met een bocht achter om de boerderij heen en boog als Margrietenlaan in de richting van de Trekvaart. De naam Margrietenlaan is ook al heel oud. Op een fraaie, grote kaart van 1649 [f]wordt hij “Margrieten Berger Laen” genoemd, maar de betekenis daarvan is niet duidelijk.

[g] NB

C Schrama, Katwijk meende ten onrechte, dat de boerderij vlak bij de Bartenbrug lag.

 

[h] Tijdens het Franse bewind wordt Mr. J. Six gedwongen ‘’zijn’’ Heereweg over te dragen aan de overheid. Cornelis Claesz is daarbij betrokken, op 20 november 1797 was hij aanwezig op een bijeenkomst met Mr. J. Six, schout en schepenen, maar zijn rol daarbij is niet duidelijk.[a] Bron : Rode Kwartierstaat Adri Schrama ter gelegenheid van 25-jarig jubileum

(aangeboden door 5 vrienden), CBG

[b] Bron ; Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg, blz. 131

[c] Bron : ARA toegang 3.03.08.063 inv.nr. 25 akte nr. 42.

[d] Bron : Hoogheemraadschap van Rijnland

[e] Bron ; Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg, blz. 127

[f]  Bron : GA Hillegom, nr 129, copie van 1722

[g] Bron ; Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg, blz. 133, noot 21

[h] Bron ; Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg, blz. 124