Dirk Maertensz van ’s Gravenmade, gedoopt circa 1537

 

[a] Dirk Maertensz was Schepen in Heemstede.

 

[b] In 1592 was Dirk Maartenszn. gebruiker van totaal 24 morgen en 2200  roeden land in Hillegom.  

 

[c] Op de lijst van weerbare mannen in Hillegom in 1599 komt Dierick Maertsz voor. Het zou deze Dirk Maertensz geweest kunnen zijn.

 

[d] Dirk Maertensz komt voor op de lijst van Hillegomse welgeborenen van 1616.

 

[e] Ook komt hij voor op de zogenaamde nominatie, een lijst opgesteld tussen 1616 en 1620 van alle volwassen welgeboren mannen, die voor de rechtspraak opgeroepen konden worden.

 

[f] In de eerste helft van de 17e eeuw  is er een nieuwe ‘’Pastoorslaen’’ aangelegd in Hillegom en de Amsterdamse heer Bleau, bewoner van ’t Hof, wilde toen het gebruik als kerkpad beletten. Maar de kerkgangers brengen naar voren, dat het altijd een ‘’notweg’’ geweest is, een weg waar iedereen het genot van overpad heeft. In een acte uit 24-2-1693, verleden bij notaris (ook schout) Wijnand Mens, wordt op verzoek van Bleau door de ‘’eersame Willem Buijck, out omtrent 67 jaren’’ verklaard, dat ‘’het soo genaemde pastoorslaantje allenigh die naem heeft gekregen ende tot nogh toe behouden uijt oorsaecke, dat eertijds aan de zuidzijde van dat laantje aen de Herenwegt heeft gewoond een oud mannetje met name Dirk Maertensz, bijgenaemt pastoortje’’. Bluijck heeft heel goed een dochter van dat zogenaamde pastoortje gekend, want die was gehuwd met zijn peetoom Claes Willemsz Balte. Ook verklaart Bluijck, dat zijn vader en grootvader ‘’menigmael gehoort, dat sij ’t gemelte pastoortje heel wel hebben gekent, hij heeft nooit gehoord, dat het een kerkpad was’’.

 [a] Bron : Vijf en een halve eeuw Familie van ’s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw

[b] Bron : Parenteel van Floris Lourisz (M van Bourgondien) OAR, inv. nr. 4649, fol. 2, 7 en 8

 

[c] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, Hulkenberg

[d] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, Hulkenberg

[e] Bron : Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum pater Adri Schrama, Bangkok

                                                                                                                      (van 5 vrienden), CBG

[f] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, Hulkenberg