Floris van ís Gravenmade, geboren circa 1440

 

[a] Floris was pachter van de hoeve gelegen op de Gravenmade onder Bennebroek.

 

[b] In 1510 verkochten Margriet, weduwe van Floris Louriszn., en haar zoon Louris Floriszn. aan Roeland LefŤvre 3 hont land op de Grote Geest te Heemstede.

 

[c] In 1512, 1513, 1514, 1515 betaalde Margriet (weduwe van Floris Louriszn.) mee aan de tijnspenning.

 [a] Bron : Rode Kwartierstaat Adri Schrama ter gelegenheid van 25-jarig jubileum, Bangkok

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (aangeboden door 5 vrienden), CBG

[b] Bron : bron: P.N. van Doorninck, Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid Heemstede (Haarlem 1911), in Parenteel van Floris Lourisz, M van BourgondiŽn.

[c] bron: NHA, SH, inv. nr. 394, 395, 396, 397, tijnspenning (ongefolieerd, achterin de stadsrekening),

in Parenteel van Floris Lourisz, M van BourgondiŽn.