Gerrit Cornelisz van ’s Gravenmade, gedoopt in 1650

 

[a] Op 16 maart 1713 werd aan Gerrit Cornelisz verkocht ‘’een huysje, schuuren, berghtuin en land, idem een huis met de kerk (een schuilkerk) en het land daarbij behoorende, groot ruim drie morgen, verder nog drie kalkovens (aan de Leidse Vaart) met twee leshuysen (om de kalk te blussen), twee schuuren en twee huisjes, werf en verdere land daaraan behoorende, groot ruim vijf morgen’’ voor 2650 gulden.   

 

[b] In 1724 woonde de weduwe van Gerrit Cornelisz, zij was ‘’kalkbrandster’’, bij de ‘’Kalkbrug’’ over de Hillegommer Beek.

 [a] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg

[b] Bron : ’t Vermaaklijk Hillegom, A.M. Hulkenberg