Jan Gerritsz van ís Gravenmade, geboren circa 1555

 

[a] In 1597 spanden Anna Koeyer en haar man Gerrit Cuyper een proces aan tegen Jan Geritszn. Schrama (buurman te Heemstede, erfgenaam van Gerrit Claeszn. Schrama) in verband met "een vijffde qaerdt" van de duinen van de heer van Heemstede.

 

[b] In 1599 werd Jan Gerritszn. Schrama genoemd op de lijst van weerbare mannen van Heemstede.

 

[c] In 1607 gebruikten Jan Gerritszn. Schrama en Cornelis Galeinszn. Schouten samen 10 morgen 280 roeden land (in drie stukken) ten oosten van de woning Nollenburg te Bennebroek:

1. 9 morgen 40 roeden

2. 425 roeden

3. 418 roeden (het 'paerdeweydeken').

 

[d] In 1628 bezat Jan Gerritszn. Schrama grond in Bennebroek.

 

[e] Jan Gerritszn. Schrama was schepen van Heemstede in 1587, 1609 en 1610.

 [a] Bron : RANH, OR, Schepenrollen Heemstede, inv. nr. 538, fol. 30v, 31v, 32, 32v, 33, 33v, 34, 34v, 35 in Parenteel van Floris Lourisz (M van Bourgondien)

[b] Bron: P.W.C. van Kessel, Weerbare mannen van Rijnland, 1599 (origineel in het Archief van het Hoogheemraadschap Rijnland, inv. nr. 9479) (Leiderdorp 1994) 23
in Parenteel van Floris Lourisz
(M van Bourgondien)

[c] Bron: NHA, Archief van de Heerlijkheid Heemstede, inv. nr. 39 (openbare verkoop van de heerlijkheid Heemstede) ongefolieerd in Parenteel van Floris Lourisz (M van Bourgondien)

[d] Bron: RANH, Transporten en hypotheken Heemstede, inv. nr. 577 fol. 1 in Parenteel van Floris Lourisz (M van Bourgondien)

[e] Bron: RANH, OR, Heemstede inv. nr. 634 (losbladig pak) en inv. nr. 539, fol. 1v‑2 en fol. 4 in Parenteel van Floris Lourisz (M van Bourgondien)