Bron : document van C.A.H. Hulsebosch

 

Betreft : Lening van Frans Hulsebosch aan Cornelis v d Swet (zijn zwager) d.d. 1 mei 1927.

 

De ondergetekende Cornelis v d Swet woonende te Voorhout bekent bij deze wel degelijk schuldig te sijn aan Frans Hulsbosch woonende te Hillegom de som van vijv Duisent twee hondert gulden spruitende uit hoofden van door hem aan ondergetekende geleende gelden die hij erkent bij het teekene deser tot sijn volkomen genoegen te hebben ontvangen .

Ondergetekende verbint sig te betalen over de hooftsom een rente van vijv procent per jaar voor het eerst den 1 mei 1927.

de algeheelen hooftsom kan niet direkt opgevraagt worden en ook niet teruggeven voor daarvoor een tijdvak van minstens drie maanden daarvan opsegging is gedaan.

 

Goed voor Vijv duisent Twee hondert gulden 1 mei 1927.

 

(getekend) G van der Zwet

 

Afgelost f 2000

26 October 1931

 

NB1

Deze aflossing vond plaats tussen het overlijden van Frans en het overlijden van zijn vrouw, Catharina de Groot.

 

NB2

Opvallend is de schrijfwijze welke nog veel overeenstemming heeft met de schrijfwijze rond 1800.