Maerten Claesz van s Gravenmade, geboren circa 1515

 

[a] Maerten Claesz was welgeborene.

 

[b] Ook was hij een leenman van de graaf van Holland in 1553.

 

[c] [d] In 1555 is er een pachtcontract met Maerten Claesz voor een boerderij met 17 morgen land in Hillegom en 3 morgen land in Bennebroek van de prekers (Dominicanen) tot Haarlem.

 

[e] In 1556 verkopen Frans Boen Meynertsz en Wolfert Cornelisz aan Maerten Claesz de helft van 8 morgen land, liggende gemeen met Bernadijken in Heemstede te westen van Jacob Jansz tot Heemstede en Cornelis Maertensz tot Hillegom.

[f] Hij woonde in 1553 nog in Bennebroek en huurde een huis met 21 morgen grond van Mr. Pieter Isaacs uit Amsterdam en 9 morgen van Anna Boen uit Hillegom.

In 1557 was zijn broer Cornelis Klaaszn. tScrama (= te 's-Gravenmade, of op 's-Gravenmade) gebruiker van een woning met circa 25 morgen land (eigendom van Aacht Jansdr. uit Amsterdam: familie van mr. Pieter Isaacs??). Mogelijk gaat het in beide gevallen om dezelfde woning en woonde Maarten Klaaszn. in 1553 op de hofstede 's Gravenmade. In 1555 verhuisde hij naar Hillegom, waarna Cornelis Klaaszn. op de hofstede 's-Gravenmade ging wonen.

 

[g] In 1557 was Maarten Klaaszn. van Hillegom gebruiker van 7 morgen land te Heemstede dat eigendom was van de Predikheren te Haarlem.

 

[h] [i]In 1564 was Maarten Klaaszn. gebruiker van vele stukken land in Hillegom (in totaal enkele tientallen morgen). In het morgenboek van Hillegom uit 1564 staat Maarten Klaaszn. o.a. vermeld als gebruiker van 11,5 morgen land dat eigendom was van de Jacobijnen. Jacobijnen was een andere benaming voor Dominicanen (dit sloeg op het Parijse dominicanenklooster aan de Rue St. Jacques. Kerken die Jacobijnenkerk heetten of heten, waren dus kerken van de Dominicanen). Dit moet haast wel de woning met 17 morgen land zijn, waar in 1555 sprake van is.

 

[j] In 1592 was Maarten Klaaszn. eigenaar en gebruiker van 1 morgen 150 roeden land in Hillegom.[a] Bron : Rode Kwartierstaat Adri Schrama ter gelegenheid van 25-jarig jubileum

(aangeboden door 5 vrienden), CBG

[b] Bron ; Vijf en een halve eeuw Familie van s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[c] Bron ; Vijf en een halve eeuw Familie van s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[d] Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum pater Adri Schrama, Bangkok

(van 5 vrienden), CBG

[e] Bron : Vijf en een halve eeuw Familie van s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[f] Bron : Maarten van Bourgondien

[g] Bron: NA, Archief van de Staten van Holland vr 1572, Tiende penning van Heemstede, inv. nr. 960

(filmnr. 1319), fol. 5.

[h] Bron : OAR 4649, Morgenboek Hillegom, fol. 1, 2.

[i] Bron : Maarten van Bourgondien

[j] Bron: OAR, inv. nr. 4649, fol. 35