Maerten Willemsz van ’s Gravenmade, geboren circa 1635

 

[a] Maerten Willemsz was ‘’regerende ingelande van de Vennip’’ (een soort wethouder).

 

[b] [c] In het familiearchief van Six bevindt zich een boek ‘’Legger van de stadt Leydens Ambachtsheerlyckheit De Venp’’ waarvan de titelpagina met kleurige wapens is versierd. Op het titelblad staan de wapens van de schepenen, die allen in Hillegom woonden. Er zijn twee Schrama’s bij, Maarten Willemse (1670) en Dirk Claasse (1671), die waarschijnlijk voordien nog geen wapens hadden. Zij kregen beide hetzelfde wapen, namelijk het wapen van Hillegom zonder dwarsbalk.

[d] Voordat men tot schepen werd benoemd moest men eerst een eed afleggen. Deze luidde als volgt :

‘’ Gij sweert en belooft dat gij dezen ambachte gehouw en getrouw zult zijn, den heer zijn regt helpen bewaren, ieder kort recht te doen, geen aanzien van personen te gebruyken, en om lief nog leed iets anders te doen als gij in concientie zult bevinden te behoren’’.

 

Maerten Willemsz is van 1670 tot zijn overlijden in 1694 schepen geweest.

 

[e]Op de ‘’Monsterrolle’’ van weerbare mannen (tussen 18 en 60 jaar oud) in Hillegom van 1653 komt ook een Maerten Willemsz voor als musquettier. Het zou deze Maerten Willemsz geweest kunnen zijn..

 

[f] In het ‘’Extract naar de percelen van de Morgenboeken van Hillegom, 1644-1712’’ door P.W.C.van Kessel komt Maerten Willemsz als deel-eigenaar of deel-gebruiker voor van perceel 145a in 1668, 1672, 1676, 1680 en 1684 (560 roeden).[a] Bron : Sint Maartenskerk, A.M. Hulkenberg

[b] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg

[c] Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum pater Adri Schrama, Bangkok

                                                                                     (van 5 vrienden), CBG

[d] Bron : Inlichtingenblad ’s Gravenmade jaargang 3 nr. 6 d.d. 31-8-1982

[e] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg

[f] Bron : Oud Archief Rijnland, Leiden