Bron : document van C.A.H. Hulsebosch

 

Betreft :

 

Inzake de nalatenschappen van wijlen de echtelieden

F. Hulsebosch en Ca. Ga. de Groot, overleden resp. 28 januari 1930 en 22 september 1932

 

 

Bedrag in guldens

G.P. Hulsebosch moet betalen aan zijn zuster C.A.H. Hulsebosch voor toebedeeling van :

 

1. het woonhuis c.a. te Hillegom voor

5500,--

2. de bollenkraam voor

486,50

samen voor

5986,50

de helft van dit bedrag alzoo

2993,25

Aan Successierecht moet worden betaald door elk der 2 kinderen F.316,24, alzoo totaal

632,48

aan boedelkosten totaal

247,52

Samen alzoo

880,--