Neeltgen Jacobsdr (Neeltje) van der Leth

 

[1] 1615. Neeltje Jacobsdr. wede Adriaen Maertenszn. van 's-Gravenma met Dirck Jacobszn. van

der Leth haar broer en gekoren voogd voor de helft, Pieter Janszn. Slouble gehuwd met Cuniertje

Adriaensdr., Maerten Symonszn. gehuwd met Claesje Adriaensdr. en Pouwels Willemszn. gehuwd

met Guiertje Adriaensdr. vervangende de verdere broers en zusters tezamen voor de helft verkopen

Cornelis Symonszn. Schooten een woning als huis met 12 morgen land, belend NW en ZW de

erfgenamen van Jan Adamszn. Visscher, NO Thomas Dirckszn. en ZO de Schouwatering en Cornelis

Willemszn., belast met 40 KG erfpacht per jr tbv Symon Meuszn. te Voorhout, 5 st erfpacht tbv Jr

Johan van Mathenesse ambachtsheer te Lisse alsmede een croft land dicht onder de voorsz. woning,

belend NO de Luchter laen, ZW het land van het huis ter Lucht of Mr Frans van Duysseldorp, ZO de

verkoopster met de woning voorsz. en NO de schouwwatering, groot 1 morgen, alles volgens de

twee oude brieven. Voldaan met een schuldbrief van 2570 KG.

 

[2] 22-6-1623. Claes Maertenszn. van s-Gravenma voor de helft, Neeltje Jacobsdr. (Leth) wede Adriaen

Maertenszn. van s-Gravenma met Maerten Adriaenszn. haar zoon en gekoren voogd voor de helft

verkopen Floris Corneliszn. van Immerseel 3 morgen land gelegen bij de Delff, belend ZO de vaart,

ZW juffr. Anna van Woerden en NW en NO Claes Maertenszn. voorsz. voor 500 KG.

 

 

 [1] Oud Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en De Zilk, inv.nr. 476, 1612-1619, Transporten, hypotheken, schuldbrieven

[2] Bron : Oud Rechterlijk Archief Noordwijkerhout, 1612-1624, Transporten, hypotheken, schuldbrieven, inv. nr. 477