Oudaen

 

[a] In 1663 is Beatrix Pietersz (van) Oudaen reeds weduwe en dan blijken er moeilijkheden. In 1662 gaat zij 7500 gulden (veel geld!) lenen bij ‘’Annetgen Everts, bejaerde dochter (= oude, ongehuwde vrouw) woonende te Haarlem’’. Als onderpand gelden onder meer 10 morgen hooiland bij de Trekvaart.

 

[b] Johan van Thilt, burgemeester van Haarlem koopt (in 1665) van Beatrix Pieters (Oudaen), weduwe van Jan Gerritsz.Schravenmade en nagelaten kind van Jan Gerritsz.Schravenmade, een stukje geestland (geestgrond) in Vogelenzang in de ‘Kuiffduijn, groot ca.1Morgen (o,85ha). Belend: ten O- de koper. Ten Z- de Silckeduijn (Zilkerduin). Ten W en N- de koper. Kosten 300 gulden.

 

[c] Blijkbaar is het toch niet goed gegaan, want in 1683 zijn er curateuren aangesteld ‘’over den gecedeerden (=afgestane) ende geabandonneerden boedel van Beatrix. Aldus vond een gerechtelijke verkoping plaats, waarbij de baljuw verklaarde  ‘’vercocht te hebben ende alsnu te cederen, transporteren ende opdragen bij desen aen ende ten behoeve van Jan Jansz Bierman’’ tien morgen hooiland. De koopprijs van 2800 gulden wordt ‘’in gereede gelde’’ op 20 mei 1683 voldaan.   

 

[d] De curateurs over de geabandonneerde boedel van Beatrix Pieters, weduwe van Jan Gerritsz. Schravenmade, verkopen (in 1683) aan Dirck Gerritsz. Schravenmade 9 morgen land te Vogelenzang. (geen belendingen genoemd) Kosten 4375 gulden.

 

[e] De curateurs van Jan Gerritsz.Schravenmade verkopen (in 1683) aan Dirck Gerritsz. Schravenmade 4 morgen en 1 hond weiland te Vogelenzang.
Belend: ten N-O  Gerrit Claesz.Deijl. Ten N-W het duin of graaflijksheid wildernis. Ten Z-W  het Kuiffduintje. Ten Z-O de heer Willem Kies. Kosten 1510 gulden.

 

 

 [a] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg

[b] Bron : Rijks Archief N-Holland, Oud Rechtelijk Archief, O.R.1070, 28-1-1665, transcriptie W.Post

[c] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg

[d] Bron : Rijks Archief N-Holland, Oud Rechtelijk Archief, O.R. 1071, 8-4-1683, transcriptie W.Post

[e] Bron : Rijks Archief N-Holland, Oud Rechtelijk Archief, O.R. 1071, 8-4-1683, transcriptie W.Post