Boerderij Panneland in de Duinen

                              
                                        Bron : het boek Lezen in het duin, Gert Baeyens en Jaap Duyve

[1] De boerderij Panneland is, volgens mondelinge overlevering, gebouwd rond 1855 in opdracht van jonkheer Rudolf Barnaart. [2] Frans Hulsebosch getrouwd met van Cranenbroek , zijn zoon Adrianus , Piet de zoon van Adrianus en diens zoon Jan hebben er gewoond en geboerd van 1855 tot 1948, toen werd de boerderij afgebroken.

 

Het was een gemengd bedrijf, met een paar koeien en varkens en wat geiten en schapen, die weidden op het Achterste Panneland. Het tekort aan weiland werd opgevangen door her en der wat grasland erbij te huren. De melk werd in de Vogelenzang en omgeving uitgevent. In het Voorste Panneland waren de teelhoeken, die nu nog zo duidelijk te herkennen zijn. Daar werden onder andere de beroemde duinaardappelen geteeld, die door Piet tot in Amsterdam werden verkocht. Deze veldjes waren van elkaar gescheiden door hakhout, dat brand- en geriefhout leverde.  

 

De naam Panneland is ontleend aan twee duinpannen, het voorste en achterste Panneland gelegen in de huidige Amsterdamse Waterleidingduinen in de buurt van de Vogelenzang. Op onderstaande kaart staan de twee duinpannen aan de linkerkant iets onder de helft rechts van J5. Ook is daar de toenmalige lokatie van de boerderij te zien.

                                                                          

 Bron : het boek Lezen in het duin, Gert Baeyens en Jaap Duyve[1] Bron : Lezen in het duin, Gert Baeyens en Jaap Duyve, Stadsuitgeverij Amsterdam / Gemeentewaterleidingen Amsterdam, 1991

[2] Bron : Boek IV door L. Van Emmerik (mail Ina Mostert d.d. 4-8-2005)