Petrus Cornelis geboren 1-3-1775

 

[a] Petrus Cornelis was bouwman en heeft o.a. een hoeve van Keukenhof in Lisse in pacht gehad. De 2e maal trouwde hij met Geertruida van Kampen, uit welk huwelijk de Schrama-familie in Badhoevedorp stamt. Bij het overlijden van Pieter was de nalatenschap negatief en werd door de nabestaanden verworpen. 

 

[b] Pieter had in 1820 12 bunder land en in 1824 10 bunder, zijn weduwe (Geertruida van Kampen) had 10 bunder in 1836 en 1840.

 

[c] Bewoners van de boerderij de Prinsenhof (Zilkerbinnenweg 22 De Zilk) waren in 1829 Pieter Schrama, tevens de eigenaar en van beroep bouwman (boer), met zijn echtgenote Geertje van Kampen, zij hebben dan zes kinderen. Ook woonde op de boerderij de 19 jarige Hilles Koper uit Heemstede (zal een boerenknecht geweest zijn). De boerderij stond vanuit De Zilk gezien, achter in de kleine Zilk ongeveer zeventig meter in het bollenland. Begin 1800 was rechts van de laan nog een strook bos tot aan de woning.

 

 

 

Als Simon Warmerdam in 1867 de boerderij koopt, zien we de volgende omschrijving: Eene Bouwmanswoning met hooiberg, schuur, stalling en verdere getimmerten, erven, werf, boomgaard, bepoting en beplanting. Benevens verschillende percelen wei- of hooi- en bouwland, alles staande en gelegen in De Zilk gemeenten Noordwijkerhout en Lisse.

 

Verder zijn o.a. de families Warmerdam, Kerkvliet en Heemskerk belangrijke eigenaars en  bewoners geweest. Dit boerenbedrijf is van veeteelt overgegaan naar de bollenteelt.

 

 

Pentekening (30 x 40 cm) van de boerderij de Prinsenhof in De Zilk
gemaakt door Bep van der Lans-Lengers.
Bron : Theo van Gijlswijk,voorzitter van het Genootschap Oud De Zilck    

 [a] Bron : Rode Kwartierstaat Adri Schrama ter gelegenheid van 25-jarig jubileum

                                                                                  (aangeboden door 5 vrienden)

[b] Bron : Morgenboeken van de Zilk, Hoogheemraadschap Leiden

[c] Bron : Tekst Boerderijenboekje van de Stichting Genootschap Oud de Zilck