Pieter Cornelis s Gravenmade (de Ruygh) geboren circa 1560

 

In het Hoofdgeld Lisse anno 1623 [a] komt voor :

 

‘’Pieter Cornelisz sGravenamde ende

            Meijnsgen Gerritsdr sijn huijsvre met

            Sijburch ende

            Joosgen heure kinderen’’.

 

Pieter wordt aangeslagen voor 4 hoofden en valt onder de categorie Arm.

 

 

 [a] Bron : Transcriptie door F.J.A.M. van der Helm, december 1998
            Stadsarchief II, 501 A van het GA Leiden, inv. nr. 4024 ff. 548-578v