Pieter Cornelisz ís Gravema gedoopt circa 1605

 

Pieter Cornelisz was een welgeboren man in de vierschaar van Noordwijkerhout (1615 en 1620) en had land in leen vanwege de grafelijkheid, waarom hij in akten voorkomt als leenman van Holland. Zijn naam verschijnt, behalve in de verslagen der rechtszittingen, veelvuldig bij koop en verkoop van land. Samen met Adriaen Corsteman en Jhr. Van der Laen is hij daarin bedrijvig geweest.[1]

 

Pieter Cornelisz woonde in 1622 aan de Hereweg oostzijde in Lisse.[2] [3]

 [1] Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum pater Adri Schrama, Bangkok

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (van 5 vrienden), CBG

[2] Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum pater Adri Schrama, Bangkok

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† (van 5 vrienden), CBG

[3] Bron : de Aagtenkerk, A.M. Hulkenberg