Symon Pietersz van Bourgoigne van

 

[1] Willem Maertensz en Pieter Sijme van Bourgoigne (de zoon van Guurtje) zijn de enige erfgenamen op 12 februari 1709 bij de nalatenschap van de ouders van Willem Maertensz (Maarten Willemsz en Quirintje van Diest), Guurtje is dan al overleden.

De onroerende goederen worden bij blinde loting onder twee letters verdeeld. Onder letter A : een tuin of ???crogt??? langs de Pastoorlaan in Hillegom, groot 400 roeden en nog twee huizen in Hillegom. Onder letter B : een huis en erve op de hoek van de Pastoorslaan, een stuk weiland in de Venniperpolder, groot omtrent een morgen en 30 roeden, een stuk land in de Weerlaanpolder (Hillegom), groot 750 roeden en belast met vier gulden erfpacht per jaar en behoeve van de kerk in Hillegom.††

Willem Maertensz loot letter A en Pieter Sijme letter B.

 [1] Bron : Inlichtingenblad ís Gravenmade jaargang 3 nr 6 31-8-1982