Willem Adriaensz (Ariesse)  van ’s Gravenmade, geboren in 1560

 

[a] In het ‘’Extract naar de percelen van de Morgenboeken van Hillegom, 1644-1712’’ door P.W.C.van Kessel komt Willem Adriaensz als deel-eigenaar of deel-gebruiker voor van perceel 145a in 1644 (1 morgen 50 roeden) en in 1652, 1656 1660 en1664  (650 roeden).[a] Bron : Oud Archief Rijnland, Leiden