Willem Maertensz van ’s Gravenmade, gedoopt 1662

 

[a] [b] Willem Maartenszn was ‘’regerenden burgemeester’’ (een soort wethouder) van de heerlijkheid de Vennip.

 

[c] In 1669 kopen Jacob Laurisse Langeveld en Cornelis Joosten van Diest samen voor 5575 gulden een huis en de gronden waar de schuilkerk van de Vogelenzang is gevestigd, gelegen bij de Margrietenlaan en de Bartenbrug. Na het overlijden van beide kopers werd het huis en de gronden in 1690 verdeeld over hun dochters (Crijntje Jacobsdr Langeveld en Pieternelletje Corn. Van Diest). Crijntje (her)trouwt met Willem Maertensz. en kwam zo in het bezit van de ene helft. Andries Daniëlsz Rode (echtgenoot van Pieternelletje Corn. Van Diest) verkoopt in 1690 de tweede helft aan Willem Maertensz. De vader van Willem Maertensz was getrouwd met een van Diest, dus ook hier geldt het gezegde ‘’geen vreemde eenden in de bijt’’. 

 

[d] [e] Willem Maertensz. Schravenmade koopt op 2-3-1690 van Andries Daniëls Rode, gehuwd met Pieternelle Cornelis van Diest (nagelaten dochter van mede erfgenaam van Cornelis Joosten van Diest) de helft van een huis met boomgaard staende te Vogelenzang. Belend: ten O- de wildernis. Ten Z- Jan Jansz.Schravenmade. Ten W- Johan de Kies van Wissen. Ten N- Lucas van Engelen. Kosten 600 gulden.

 

[f]Jan Jansz. van Schravenmade verkoopt op 4-1-1691 aan Willem Maertsz. uit Hillegom een boomgaard gelegen te Vogelenzang, groot ca. 300 roeden. Belend: ten Z-O Johan de Kies van Wissen. Ten Z-W Pieter J.D.Sprockenburgh. Ten N-O en N-W de koper zelf. Kosten 375 gulden.

 

[g] Op 4-1-1691 koopt de pastoor van de Vogelenzang en Hillegom, Joannes van Thilt, ‘’het tuyntje en boomgaerd gelegen naast de kerck voor 400 gulden op de naam van Willem Maertensz van Schrama’’.

 

[h] [i] [j] Willem Maartenszn koopt op 28-12-1695 in herberg de ‘’Gouden Leeuw’’ drie morgen land van Jhr. Floris Carel van Beyeren van Schagen.

 

[k] [l] [m] Willem Maartenszn koopt in 1696 een huis met erf gelegen tussen de Beek en de Kerklaan in Hillegom.

 

[n] [o] [p]  Aan de Mariastraat nummer 1 in Hillegom staat (stond ?) de ‘’Oude Pastorie’’. In de 17e eeuw behoorde dat huis met erf en tuin aan Jacob Laurisse Langeveld, die het op 11 mei 1676 gekocht had voor 925 gulden ????. Ook dit had te maken met een schuilkerk. Diens dochter Quirina trouwde met Willem Maertensz van ’s Gravenmade, wiens erfgenamen het op 13 mei 1722 voor 925 gulden ????? overdroegen aan Mr. Nicolaas van Loenen.

 

[q] De schuurkerk in de Vogelenzang, die vanaf de 18e eeuw tot 1860 in gebruik is geweest en waarbij de grondslag was het in 1711 verkregen bezit van huis, erf, werf en laan en twee boomgaarden gelegen in Vogelenzang van Willem Maartenszn van 's Gravenmade wat door de vrome joffers M en A Sprokkelenburg, leden van de geestelijke gemeenschap in Vogelenzang, aan de kerk werd geschonken.

 [a] Bron : Sint Maartenskerk, A.M.Hulkenberg

[b] Bron : Liber Amicorum Adri Schrama, Bangkok

[c] Bron : Een stuk geschiedenis van de R.K. schuilkerk in de Vogelenzang in de jaren 1600 en 1700,

J. v.d. Reep

[d] Rijks Archief N-Holland, Oud Rechtelijk Archief,O.R. 1071. 2-3-1690 W.Post

[e] Bron : Een stuk geschiedenis van de R.K. schuilkerk in de Vogelenzang in de jaren 1600 en 1700,

J. v.d. Reep

[f] Rijks Archief N-Holland, Oud Rechtelijk Archief,O.R. 1071. 4-1-1691 W.Post

[g] Bron : Een stuk geschiedenis van de R.K. schuilkerk in de Vogelenzang in de jaren 1600 en 1700,

J. v.d. Reep

[h] Bron : Liber Amicorum Adri Schrama, Bangkok

[i] Bron : Sint Maartenskerk, A.M.Hulkenberg

[j] Bron : ARA, RA Hillegom 3, fol. 63

[k] Bron : Liber Amicorum Adri Schrama, Bangkok

[l] Bron : Sint Maartenskerk, A.M.Hulkenberg

[m] Bron : ARA, RA Hillegom 3, fol. 63 vs en 64

[n] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M.Hulkenberg

[o] Bron : Sint Maartenskerk, A.M.Hulkenberg

[p] Bron : ARA, RA Hillegom, nr 5, fol. 46

[q] Mail Ina Mostert, Vogelenzang d.d. 15-6-2005