Een familie Schrama kreeg de Yad Vashem onderscheiding voor hulp aan joden.

Met behulp van het verzet vond Louis de Wied een schuilplaats op de boerderij van de familie Schrama in Deurne. Voor de oorlog had hij in Deventer gewoond, maar nu kreeg hij een nieuwe identiteit als student die moest onderduiken omdat hij weigerde naar een werkkamp in Duitsland te gaan.
De Schrama’s waren streng katholiek; het gezin bestond uit Gerardus en zijn vrouw Maria en hun acht kinderen, van wie er nog vier thuis woonden en de overige vier hun eigen boerderij hadden.
Louis had de naam Henk Plantinga aangenomen en de familie Schrama had er geen enkel idee van dat hij joods was. Na een paar weken vertelde Louis hun echter de waarheid. Hoewel het een schok was, omdat ze heel goed wisten wat ze te wachten stond als het uit zou komen dat ze een jood verborgen, besloten de Schrama’s dat hij mocht blijven.
Vanaf het begin behandelden zij hem als een lid van hun eigen familie, en hij deelde een kamer met een van de zoons, die even oud was als hij. Louis betaalde een klein bedrag voor eten en onderdak, maar later, toen hij op de boerderij ging werken, betaalde Gerardus hem een bescheiden loon.
Hoewel veel van de naburige boeren wisten dat Louis bij de Schrama’s inwoonde, repten zij daar niet van. Als er een razzia dreigde, dan verborg Louis zich bij de familie Knijnenburg, die een kruidenierswinkel hadden in Deurne.
Tijdens de achtervolging van een geallieerde piloot die neergeschoten was, werd Nicolaas (Cor ?) Schrama door de Duitsers doodgeschoten. Hoewel Gerardus vreselijk aangegrepen was door de dood van zijn zoon, bleef hij mensen beschermen die vervolgd werden, omdat hij het zijn plicht vond jegens zijn land en zijn naasten.
Louis de Wied is tot de bevrijding van Deurne in september 1944 bij de Schrama’s gebleven, waarna hij zich bij de Prinses Irene Brigade heeft aangesloten. In 1945 werd hij officier bij het leger.
Op 28 januari 1986 werden Gerardus Schrama, zijn vrouw Maria Schrama-de Jong en hun zoon Nicolaas Gerardus Schrama door Yad Vashem erkend als Rechrvaardigen onder de Volkeren.

Bron : Rechtvaardigen onder de volkeren : Nederlanders met een Yad Vashem onderscheiding voor hulp aan joden, 2005,  Israel Gutman, Sara Bender, Jozeph Michman e.a., ISBN 9020402781