Uittreksel uit dossier van de grossierderij Schrama te Lisse.

 

Bron : Kamer van Koophandel Leiden, KVK-nr 33179970

 

Datum (1900+)

 

Tot 21-12-51

Vennootschap / firma C Schrama Azn

10-7-32

Eigenaar : Petronella Maria Brouwer

(haar man was overleden op 1-7-1932)

Koloniale waren, vet en vleeschwaren, boter en kaas

20-3-40

Limonades, jams, most, vruchtensappen, peulvruchten en kruidenierswaren in het algemeen.

21-12-51

Granen, zwak-alcoholische dranken.

NV opgericht N.V. v/h C Schrama Azn (zie statuten)

Kapitaal fl 250.000,- met 250 aandelen, waarvan 98 binnen de familie

Directeur : P.A.M. Schrama

Activa :

Hereweg 191†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fl 15.500

Pakhuis†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††17.000

2 x woonhuis + winkel + werkplaats Kanaalstraat 8 en 10††††† 8.000

Inventaris kantoor-, winkel en pakhuis††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5.852

1 vrachtwagen, 1 bestelwagen en 2 personenautoís††††††††††††† 11.907,50

Voorraad banden en automobielonderdelen††††††††††††††††††††††††††† 2.730

Goederenvoorraad††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 162.889,54

Emballage††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 14.157,23

Debiteuren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 122.685,70

Kas en banksaldi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 13.975,90

Rekening Postbank†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††3.295,62

Goodwill††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 10.000

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Totaal†††††††††††††††††††††††††††††† 387.993,49

Schulden o.a. crediteuren 155.000†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 296.694,72

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Saldo†††††††††††† 91.298,77

Schuld aan aandeelhouders†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††29.298,77

††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Saldo†††††††††††† 62.000

10-5-54

Serviesgoed o.a. galanterieŽn en tafelgerei-artikelen o.a. lepels, vorken en messen

Tot 1-10-58 (overleden)

v Werkhoven (boekhouder???),zelfde bevoegdheid als directeur

1-12-61

Gedestilleerd, gloeilampen en zekeringen.

Kapitaal fl 95.000,- ???????????

6-9-63

Gereedschappen

22-8-64

Francicus Matheus Schrama geen commissaris meer

15-1-65

Valkenburg commissaris (zakenvriend van mijn vader, wekelijks (gezellig) overleg in cafť en restaurant in Amsterdam)

4-12-72

Van NV naar BV

Kapitaal fl 250.000,-

1-1-73

Overdracht naar Kroon Holding BV, onderdeel van Kroon West

2-1-73

Notaris Versnel geen commissaris meer

6-2-73

Huishoudgoed en textiel

1-8-74

Woonadres directeur in Soestdijk

30-8-74

Doel van de NV wordt beleggen van vermogen in onroerende goederen, effecten en hypothecaire vorderingen.

Kapitaal fl 250.000,-

12-2-80

Kapitaal fl 200.000,-

25-8-82

Directeur P.A.M. Schrama overleden

9-10-82

Zoon C.F.J. Schrama directeur (alleen bevoegd)

6-11-84

C.F.J. Schrama en Valkenburg geen directeur resp. commissaris meer

3-12-84

Directeur de Ruiter en onder-directeuren Jacobse en G. John

21-12-84

Handelsnaam Rolfico

Kapitaal fl 200.000,-

Aantal aandelen in BV :

 

Aandeelhouder

Statuten

Blaadje

P.M. Brouwer

25

0

Petrus Antonius Maria Schrama

19

52 (meerderheid)

Antonius Maria Schrama

11

11

Franciscus Matheus Schrama

17

23

CornelisSchrama

8

7

Johannes Joseph Schrama

7

10

Johanna Maria Schrama

6

0

Wilhelmina Maria Schrama

5

0

van Werkhoven

4

0

Versnel

1

0

Totaal

103

103

 

Bron : Notitieblaadje zonder datum (afkomstig van mijn moeder)