Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

                                              Dubbelhoven, Lisse 

Daar zie ik 't sierlijk Dubbelhoven,

Welks aangename stand verdient een dubbeid loven,

Zo om de fraaiheid van 't gebouw dat het versiert,

Als om 't geboomt, waarin 't gevogelt' tiereliert

En 't hart van Groeneveld, wanneer hij neergezeten

In zijne schaduw, leert al zijn zorgen vergeten. [1] 

Het "sierlijk Dubbelhoven" lag aan de noordwestzijde van de kruising Speckelaan/Achterweg. In 1666 blijkt het nog een eenvoudige woning te zijn. Ze heeft slechts drie haardsteden, waarvoor f 6 "haardsteegeld" betaald moet worden, veel minder dan voor de andere buitens.[2] Als eigenaar wordt genoemd de "Heer Doublet". Op de boerderij, misschien wel op de plaats van het huidige Dubbelhoven, woont Teeuwis Heyn­dricx,2 haardsteden (2 gulden). Dubbelhoven is tot omstreeks 1740 eigendom der familie Doublet, heren van Groeneveld, gebleven. In 1666 was dit Philips Doublet, rekenmeester van Holland, wagenmeester-gene­raal, ontvanger-generaal van de Unie, etc., die in 1672 overleed.[3] Het gaarderboek van het morgengeld vermeldt in 1698 "in de Westgeest en aan de Lijtweg" opnieuw Heer Philips Doublet.[4] In 1708 verkoopt Jkvr. Cornelia Doublet hout op Dubbelhoven[5] en in 1723 François Doublet, heer van Groeneveld en Moerkerken. Tuinman is dan Quirin Roodenburg.[6] In 1725 "Mevrouwe Doublet, vrouwe van Groeneveld", en in 1733 weer de "Heer vanGroeneveld" .[7]
In de komende jaren is Dubbelhoven in het bezit van Mr. Simon Garbijn van Strijen, burgemeester van Haarlem, die in 1749 hier overlijdt en wiens lijk naar Haarlem wordt "uitevoerd".[8] Dubbelhoven vererft op de zuster van de overledene, Maria Garbijn, huisvrouw van Quirijn Dabenis of d'Abenes, "kapitein ter zee ten dienste dezer landen". Zij kopen op 14 oktober 1749 het land tussen de "Viersteeg en de Lyd- of Achterweg" en de Heereweg.[9] Daarna richten ze een schrijven tot het Hoogheemraadschap Rijnland, met het verzoek achter hun buitenplaats een voetpad aan te mogen leggen. Bovendien echter om een "zeker laantje aldaar, genaamd de Vijff- of Viersteeg ende aan haar plaats gehorende, met een boom te doen afsluiten, ten einde de passage met rijtuig te beletten. [10] Het is opvallend, dat hier van de "Vijff- of Viersteeg" gesproken wordt. Men meende altijd, dat vuur werd bedoeld en vertelde zelfs, dat tijdens "de troebelen" [11]van deze plek de spits van de kerktoren zou zijn geschoten!
In 1762 wordt op Dubbelhoven een boelhuis gehouden van allerlei boere- en tuinderijgereedschappen. Ook worden grote hoeveelheden bloembollen verkocht, die hele mooie namen dragen: "Lieflijke Morgenstond, Rose Illustere, Agatha, Parel van Amsterdam, Feu Amou­reux en vele andere meer. Ook bollenlaadjes en bakken worden geveild en tentzeil en toebhoor voor de "hyacinten pronkbedden", die toen zo in zwang waren. Alles samen bracht f 3883 en 16 stuiver op. Onder de kopers bevond zich ook de vermaarde Haarlemse kweker George Voor­helm." [12] 

Maar mijne lust, in uwe welvaart verheugd,

Streeft verder voort, tot d'aangename vreugd

Der kruiden, die in der beminnaars hoven

Hier zijn geplant, terwijl de zon van boven

Zijn stralen zendt en maakt het als bezield

Met geur en kracht, zodat de hof steeds krielt

Met allerlei gedaantens, geur en smaken,

zodat het oog, de neus en mond kan raken

Tot haren wens, hier in deez' hortzenij.

De bloemgodin praalt aan d'andere zij

Met roos, hyacint of violieren, met tulipaan,

Of wat haar tuin toch kan versieren,

Zodat hier is hetgeen dat aangenaam

Vertoond werd, en voor 't mensdom zeer bekwaam! 

Na de dood van zijn vrouw is de kapitein ertoe overgegaan zich van delen van zijn bezit te ontdoen. In 1767 betreft dit de boerderij Welgelegen, in huur bij Gijsbert Schramade, aan de Heereweg naast het huidige politiebureau.[13] Koper is Sijmon Verdegaal, geboren te Rijnsburg en bouwman in De Zilk. Deze wordt opgevolgd door zijn zoon Jan, gehuwd met Wilhelmina Vreeburg Jurriaansdr. Hun oudste dochter trouwde met Jan Riggel en tot 1923 is Welgelegen in het bezit der familie Riggel gebleven. De andere dochter huwde met de chirurgijn Caspar H. Wolff. Zij werd de erfgename van de landerijen, die thans nog steeds De Wolf worden genoemd.[14] 

Bron : boek ’t Roemwaard Lisse, A.M. Hulkenberg blz 56 / 57 

terug naar Geschiedenis boerderij Dubbelhoven


[1] Rhynlands Fraaiste Gezichten, Abraham Rademaker

[2] Gemeentearchief nr. 221

[3] De Nederlandse Leeuw 1915 kol. 59 en 115

[4] Gemeentearchief nr. 365

[5] Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Lisse nr. 63

[6] Id. nr. 67 fol. 147

[7] Gemeentearchief nr. 219

[8] Nationaal Archief, Begraafboek

[9] Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Lisse 21 fol. 105/6

[10] Gemeentearchief nr. 503

[11] Tijdens de tachtig jarige oorlog (1568 tot 1648)

[12] Boek ‘’De kleurige Keukenhof’’ A.M. Hulkenberg blz. 36/37

[13] Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Lisse, folio 100-106

[14] Genealogie Verdegaal (1967) P.J.H.M. Verdegaal en Drs. G.C.P.M. Verdegaal,
   boek ‘’Lisse in oude ansichten’’ A.M. Hulkenberg blz. 48 en 72

free web stats
.-.