Bronnen Bronnen
Bronnen

1046

Registers van eigendomsovergang, Nationaal Archief, 3.04.07.49 (Algemene bron)
plaats: Noordwijkerhout
datum: van 1812 tot 1819
hierin
Petrus Cornelisz (Pieter) Schramakoopt huis nr 97 met 8 deuren / vensters van Karel van Bourgondie, rentenier in Noordwijkerhout in 1812 als koper
Petrus Cornelisz (Pieter) SchramaBouwman in Noordwijkerhout in 1812 als koper