Bronnen Bronnen
Bronnen

1234

Belastingkohieren uit het stadsarchief van Leiden (Algemene bron)
veld 1: http://www.janvanhout.nl/
hierin
Adriaen Maertensz (Arij) 's GravenmadeMoet Klein Familiegeld betalen in Leiden in 1674 als hoofdpersoon