GensDataPro persoonskaarten 258-258
Jannetje Adriaens Brouwer

Jannetje Adriaens Brouwer,
overleden circa 1780.

ondertrouw in Heemstede op 11 jun 17512,
kerkelijk huwelijk in Heemstede op 27 jul 17511
met

Lourens (Laurens) Schrama,
Verkoopt aan Willem Kops Nicolaeszoon "twee huijsen en erven, zijnde bekwaam >>2 tot herbergen en boerenwoningen, genaemt "'t Nieuwe Houtje " ofte anders de "Vriese Koedrift'' voor 2100 gulden. Dit buiten is thans ''Zomerlust", gelegen in de Haarlemmer Hout.
De bruidegom belooft, dat de kinderen uit dit huwelyk te verwekken in de >>>>>>>1 gereformeerde KK gedoopt en in de gereformeerde Religie opgevoed zullen worden.
Afkomstig van Hillegom op 11 jun 17511,
overleden circa 1780.

Bronnen:
1.BS Huwelijks register Heemstede (BSH005), Type: BS Huwelijks register, Archiefnaam: Bronscan, Archief: Trouwen REF, Akteplaats: Haarlem, periode: van 1663 tot 1771
2.Boek (1058), Type: boek, Titel: De buitenplaatsen Heemstede, Berkenrode en, Schrijver: Bennebroek 1628-1811, Afmetingen: A van Damme