GensDataPro persoonskaarten 390-390
Cornelis Florisz 's Gravenmade van

Cornelis Florisz 's Gravenmade van,
geboren in Heemstede circa 1495 [Leeuw : cicra 1476]1,2,
Was gebruiker van een hofstede, waarvan de helft met land daarom verkocht in Heemstede op 4 mrt 15393, 1, 4 wordt door Willem Gerritsz van Berkenrode, gelegen in de ban van Heemstede ten noorden grenzend aan 's Gravenmade, belast met een jaarlijkse erfhuur van 10 st. en een ortgen.
tussen 1557 en 15642, 5 In 1557 wordt Cornelis Floriszn. niet vermeld in het kohier van de tiende penning van Heemstede. In 1564 was Cornelis Floriszn. eigenaar en gebruiker van 1 morgen 200 roeden land, 2 morgen 50 roeden land en van 550 roeden land in Hillegom.,
overleden (minstens 69 jaar oud) in Hillegom na 15642.Bronnen:
1.Vijf en een halve eeuw Familie van 's Gravenmade (1025), Type: boek, Schrijver: JM v.d. Leeuw, Plaats: Wageningen
2.Parenteel van Floris Lourisz 's Gravenmade (Door M van Bourgondien) (1075), Type: Algemene bron, datum: 23 feb 2006
3.Liber Amicorum ter gelegenheid 25-Jarig jubileum Adri Schrama (1003), Type: Algemene bron, veld 1: (van 5 vrienden) (Bangkok), datum: 28 feb 1984
4.Index op van Mieris Groot Charterboek der Graaven van Holland (1083), Type: boek, Titel: Boek, Schrijver: Rentenaar
5.Algemene akte (1112), Type: Algemene akte, Archiefnaam: OAR, Inventarisnr.: 4649, fol 8, 25,1v en 23
6. www. rijkelijkhuizen. org (Pedigree of Ignatius Leonardus Bertels) (1008), Type: Algemene bron, datum: 2 mrt 2000
7.Genealogie Floris van 's Gravenmade ( door Joop Zwager, Hoofddorp) (1009), Type: Algemene bron, veld 1: Was lid van de werkgroep tijdschrift 'sGravenmade, veld 3: Bestand te verkrijgen via mij., datum: 30 nov 2004