GensDataPro persoonskaarten 406-406
N.N. 's Gravenmade van

N.N. 's Gravenmade van,
geboren circa 15371,
gedoopt in 1537 [circa]1,
De kinderen van Jan Louriszn. spanden een proces aan tegen Reier Reiersz. in 15781, 2 Omstreeks dezelfde tijd als het bovenstaande proces, hadden de kinderen en erfgenamen van Gerrit Teuniszn. een proces aangespannen tegen Reier Reierszn. in verband met land dat door Reier werd gehuurd van de eisers. Mogelijk behoorden de kinderen van Jan Louriszn. (via moederskant?) tot de erfgenamen van Gerrit Teuniszn. en ging het proces dat deze kinderen hadden aangespannen eveneens om dit stuk land.,
overleden (ongeveer 65 jaar oud) circa 16021,
begraven in 1602 [circa]1.Bronnen:
1.Parenteel van Floris Lourisz 's Gravenmade (Door M van Bourgondien) (1075), Type: Algemene bron, datum: 23 feb 2006
2.Schepenrollen Heemstede (1121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RANH, Archief: OR, Inventarisnr.: 537 fol. 17v, 42, 42v, 43 en 43v