GensDataPro persoonskaarten 407-407
Cornelis Klaaszn 's Gravenmade van (Scramade)

Cornelis Klaaszn 's Gravenmade van (Scramade),
geboren in Heemstede circa 15161,
gedoopt in 1516 [circa]1,
Landbouwer1,
Het vermoeden is,dat Cornelis Klaaszn op de hofstede 'sGravenmade heeft gewoond. tot 1555 In 1555 verhuist zijn broer Maarten Klaasz naar Hillegom, waarna Cornelis Klaaszn. op de hofstede 's-Gravenmade gaat wonen.
Cornelis Klaaszn. tScrama (te 's Gravenmade) bewoonde een huis met circa in 15572, 1 morgen land te Heemstede dat eigendom was van Aacht Jansdr. te Amsterdam. Het huis en de grond stonden in de tiende penning van 1557 getaxeerd op 130 ponden van 40 groten Vlaams.
Hij gebruikte 3 morgen 150 roeden land in Hillegom in 15683,
overleden (ongeveer 65 jaar oud) in Heemstede circa 15811,
begraven in 1581 [circa]1.Bronnen:
1.Parenteel van Floris Lourisz 's Gravenmade (Door M van Bourgondien) (1075), Type: Algemene bron, datum: 23 feb 2006
2.Tiende Penning van Heemstede (1118), Type: Algemene akte, Archiefnaam: ARA, Archief: Archief van de Staten van Holland vr 1572, Inventarisnr.: 960 fol. 1
3.Morgenboek Hillegom 1568 (1119), Type: Algemene akte, Archiefnaam: OAR, Inventarisnr.: 4649 fol. 1,6 en 20
4. www. rijkelijkhuizen. org (Pedigree of Ignatius Leonardus Bertels) (1008), Type: Algemene bron, datum: 2 mrt 2000
5.Genealogie Floris van 's Gravenmade ( door Joop Zwager, Hoofddorp) (1009), Type: Algemene bron, veld 1: Was lid van de werkgroep tijdschrift 'sGravenmade, veld 3: Bestand te verkrijgen via mij., datum: 30 nov 2004
6.Vijf en een halve eeuw Familie van 's Gravenmade (1025), Type: boek, Schrijver: JM v.d. Leeuw, Plaats: Wageningen
7.Brief Cees Schrama, Katwijk (1048), Type: Algemene bron, datum: 2 jan 2005
8.Kwartierstaat ter gelegenheid 25-Jarig jubileum Adri Schrama (1004), Type: Algemene bron, veld 1: (van 5 vrienden) (Bangkok), datum: 28 feb 1984
9.Archief van de heerlijkheid Heemstede (1032), Type: Rechterlijk Archief, Archiefnaam: v.d. Leeuw, Inventarisnr.: 25, Akteplaats: Heemstede