GensDataPro persoonskaarten 496-496
Gerritje Claasdr 's Gravema

Gerritje Claasdr 's Gravema,
gedoopt in 1687 [circa]1,
overleden (minstens 34 jaar oud) na 4 aug 17212.

huwelijk (ongeveer 34 jaar oud) circa 1 jun 17212,
Schuldig aan Cornelis Gerritzn 50 gulden wegens geleend geld, welke gelden in Hillegom2 zullen worden afgelost uit de lijfrente van Gerritje Claasdr van het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Leiden en door Cornelis Gerritzn mag worden ge-ind totdat de 50 gulden betaald zijn.
Wonen in Hillegom in 17212
met

Maarten Adriaansz R(e)ijn van.

Bronnen:
1.Genealogie Floris van 's Gravenmade ( door Joop Zwager, Hoofddorp) (1009), Type: Algemene bron, veld 1: Was lid van de werkgroep tijdschrift 'sGravenmade, veld 3: Bestand te verkrijgen via mij., datum: 30 nov 2004
2.Nadere toegang nr 645 (1108), Type: Notariele akte, Archiefnaam: ARA, Inventarisnr.: 24,42,45 en 48, Notaris: van Dorp, Akteplaats: Lisse