Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

                     Kaarten van Hillegom, Lisse en Sassenheim

Op een kaart welke via de link Kaart Lisse te zien is staan 45 gebouwen / kastelen / boerderijen op een plattegrond van Lisse. Van die objecten komen er diverse in deze website aan de orde.

Op de kaart hieronder is aan de linkerkant van de bovenkant de Margrietenlaan aangegeven,
waar 's Gravenmades een boerderij hadden. Ook komt men de Lytwech en Buerwech tegen.

Toelichting :

Tussen de hoofdroutes (o.a. de ''Rij wech'') lagen dwarsverbindingen bij de dorpen, deze dwarsverbindingen waren meest kleiwegen en ’s winters dus vaak onbruikbaar. Voorbeelden van zulke dwarswegen zijn de Loosterweg, Margrietenlaan en de Beeklaan in Hillegom en zij hadden vaak namen als Buur-, Lijd- of Achterweg, de laatste bestaat nog in Lisse. [1] De naam ‘’Buerweg’’ duidt erop, dat de weg gemeenschappelijk eigendom was van de ‘’gemene bueren’’, die ook voor het onderhoud zorgden. De oorspronkelijke benaming wijst erop, dat langs deze wegen vee werd gedreven (‘’ley’’ klomt van leiden en ‘’loo’’ betekent bos).

[1] Bron : Lezen in het duin, Gert Baeyens en Jaap Duyve, Stadsuitgeverij Amsterdam / Gemeentewaterleidingen Amsterdam, 1991

                  

                

                  Bron : Kaarten van Rijnland, 1615, Floris Balthasars, Nationaal Archief

                  

Onderdeel van een kaart van Jan Pieterz Dou over Lisse uit 1624, bron : Noord Hollands Archief, Collectie Heerlijkheid Heemstede

Kaart van de Haarlemmermeer tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam met de Spierinckmeer, gemeten op verzoek van de heer Rosa, griffier in de Hoge Raad met vermelding van de plaatsten rond de Haarlemmermeer. Het noorden is linksonder. Vervaardiger Jan Pietersz Dou(w) (1573-1635).

Ook op onderstaande kaart zien we aan de bovenkant de Margrietenlaan, waar de 's  Gravenmades een boerderij hadden. Ook hier komen we een paar keer de hoofdroute, ''de Heer Wegh'', tegen. Rechts zien we de Vennip en links daarvan Treslong met daarnaast een stuk ''Afge Sant''.
Op de ''volgkaart'' ziet men onderaan bij huys ter Specke de straten waar ik gewoond heb : de vuersteegh en de Poel Laen. In het dorp Lisse zien we onder andere ''de Gragt''. Ten noorden van Lisse zien we links van Meerenburgh aan de Trekvaart Sixenburgh en Halfweg vermeld. Helemaal aan de linkerkant van de ''volgkaart'' is de ''Langevelder Cappel'' vermeld.

Toelichting :

[1] Er was al wel een kapel in het Langeveld, gesticht in de 14e eeuw (werd vermeld in 1334) en deze is nog tot halverwege de 19e eeuw in gebruik geweest.

[1] Bron : De Duin- en Bollenstreek in vogelvlucht, landschap, leven en werken omstreeks 1800, J.J.J.M. Beenakker

                

                    Bron : Kaarten van Rijnland, 1746, Nationaal Archief.  Helemaal onderaan zien we het Mallegat.

Toelichting :

Na de beeldenstorm in 1566 werd in 1572 de ‘’Aechtenkerk’’ geplunderd en in brand gestoken. De gelovigen trekken zich terug in schuilkerken. Deze kerken werden van alle zijden aan het zicht onttrokken en tijdens de mis bleven de ramen gesloten. Buiten hoorde men niets en rook ook geen wierook. Vermoedelijk is rond 1672 aan de Achterweg bij de Klopjesbrug een schuilkerk gebouwd. Het jaar 1672 wordt in het kerkarchief als stichtingsjaar genoemd. De lokatie van de kerk stond ook bekend als het Mallegat en bevond zich aan de Achterweg bij de Engel voorbij de Catharijnelaan. Er zijn noch afbeeldingen noch andere gegevens van deze kerk bekend, het geloof werd letterlijk en figuurlijk in stilte beleden.

[1] [2] In 1710 werd op dezelfde plaats aan de Klopjesbrug een nieuwe Roomse schuurkerk (schuilkerk) met een ‘’meer dan gewoon fraai’’ pastoorshuis gebouwd. De nieuwe kerk was bijna 10 meter breed en bijna 20 meter lang. Het gebouw was aan het oog onttrokken door boomgaarden, bosjes en muren.

[1] Bron : Keukenhof, A.M. Hulkenberg, uitgever Historische Vereniging Holland, Dordrecht, 1975
[2] Bron : St. Agathakerk, 1903-2003, L. van der Lans, 2002

Meer informatie en afbeeldingen is te vinden >>>>>>> Geschiedenis Lisse,
in die pagina wordt ook verwezen naar >>>> Geschiedenis van de St. Agathakerk in Lisse.

                  

                            Bron : www.houwie.net (Eveline Houweling)
                            Nederlandsche Historieprenten (1555-1900),
                            een platen-atlas samengesteld door G. van Rijn
                            met medewerking van Prof. Dr. G.W. Kernkamp,
                            Uitgeverij Amsterdam - S.L. van Looy - 1910.

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen in circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie bevat de atlas de kaarten van alle Nederlandse gemeenten. De kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908), was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische kartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was de Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor deze atlas tekende Kuyper in de jaren 1865-1870.  

              

                          Bron : De Gemeente-Atlas van Nederland (www.kuijsten.de/atlas/ of www.atlas1868.nl)

               

            Bron : De Gemeente-Atlas van Nederland (www.kuijsten.de/atlas/ of www.atlas1868.nl)

      

                                                            Bron: Topografische Dienst Delft

 

Naar boven   

Terug naar >>>>>>>>>>> Geschiedenis Lisse                 

Terug naar >>>>>>>>>>> Geschiedenis Hillegom

free web stats
.-.