Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

                      Mijn "overgrootouders'' Schrama / v.d. Reep

                  

Na het overlijden van Karel Schrama, een oom van mijn overgrootvader, ging hij en zijn vrouw wonen
in de boerderij De Phoenix in Lisse. >>>>> De geschiedenis van de boerderij De Phoenix in Lisse

Mijn overgrootvader was eerst arbeider van beroep, later was hij vrachtrijder.

          

                           Zoiets heeft hij misschien ook wel gedaan, foto genomen aan de Weerlaan in Hillegom
                                                                      Bron : Oud Hillegom

Zoals uit onderstaande advertentie blijkt ging hij wat slordig met zijn, duur verdiende, centen om.

 
                                       VERLOREN :

                                   Door SCHRAMA, vrachtrijder van Lisse,
                                   een bankbiljet van f 100.- , waarschijn-
                                   lijk tusschen Lisse en Warmond. Verzoeke
                                   terugbezorging tegen belooning aan het Bureel
                                   van dit Blad.

                 Bron : Leidsch Dagblad van 26 september 1888, http://leiden.courant.nu/

Zat het geld in dezelfde broekzak als zijn pijp ?
En als je dan onderweg op zo'n lange rit van Lisse naar Leiden
steeds tegen dezelfde kont van het paard zit te kijken,
dan wil je wel eens een pijp opsteken en dan : foetsie je geld !
Zal hij zijn geld van eerlijke mensen terug gekregen hebben of
heeft de vinder er leuke dingen mee gedaan ?

Onderstaande advertentie stond op 30 april 1900 in het Leidsch Dagblad :

                                     De Ondergeteekende bericht zijn
                                    geachte CliŽnteele, dat hij in het
                                    vervolg zijn dienstregeling heeft ge-
                                    steld als volgt : van Lisse Maandag
                                    en Donderdag naar Leiden en
                                           Dinsdag, Woensdag en Zater-
                                           dag van Leiden
.               3879 14

                                                           Aanbevelend :   
                                                                A.SCHRAMA
, Lisse

                                             N.B. Beleefd wordt men verzocht
                                    Bestellingen, enz. welke voor ons
                                    bestemd zijn, niet meer af te geven
                                    aan A.W. VAN KAMPEN, om-
                                    reden dat hij bij ons uit Betrekking is.

                                       Bron : http://leiden.courant.nu/

Hij had blijkbaar een knecht die van Leiden naar Lisse reed. Was dat van Kampen ?  

Terug naar Pictures Schrama

 

free web stats
.-.