Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

 

                                      Cornelis Schrama(de) geboren 21-8-1809

                           

 

 

Hij was militair bij het vijfde Regiment Lichte Dragonders,
zij verplaatsten zich te paard en zij vochten te voet.

 

 

 

Bron :
Cavaleriesoldaat te paard, 1785 door Dirk Langendijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : site Familysearch Stamboek van de onder-offcieren en manschappen van het vijfde Regiment Lichte Dragonders.

Transcriptie van de geschreven teksten hierboven :
1. Wanneer en op welke wijze bij het KORPS gekomen en omschrijving van zijn aangegaan akkoord.
Op den 10de September 1831, ingedeeld als milicien (dienstplichtige) voor den tijd van vijf jaren zijnde loteling van de ?????ligting, 1831 ???? Provincie Z.Holland, gemeente Alkemade onder № 21, en op dato in activiteit gesteld.
heeft regt op ontslag met de klasse van 1828 met onbeg(rensd) verlof 6 jan 1837.
2. Gedane Veldtogten, bekomen wonden,uitstekende daden.
1831 Bij het mobiel Leger ter gelegenheid van den opstand in Belgi

1832 idem     idem
1833 idem     idem
1834 idem,    idem
3.Wanneer en op welke wijze afgegaan
Op den 15en October 1837 met ???paspoort??? wegens expiratie van dienst (einde contract) bij personele optreding ingevolge aanschr(ijven) van het D.V.O. d? 2 September 1837 № 12.

Terug naar Documenten Schrama

 

 

free web stats
.-.