Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

   

2016

Start
PROBLEMEN
Disclaimer en tips
Nieuw(s)
Zoeken
Info over mijzelf
Stamboom algemeen
Bekende Nederlanders
Stamboom Schrama
Documenten Schrama
Hulp gevraagd Schrama
Pictures Schrama
StamboomHulsebosch
Documenten Hulsebosch
Pictures Hulsebosch
Achtergrondinformatie
Literatuur
Links / tijdschriften
Contact
Pictures Almelo
Muziek

 

                                    Achtergrondinformatie

Het is van belang dat U eerst kennis genomen heeft van de disclaimer voordat U verder gaat op deze pagina en de pagina's waarnaar hieronder verwezen wordt (de paragrafen).

Mijn voorouders woonden bijna allemaal in de Bollenstreek. Daarom heb ik ook allerlei achtergrondinformatie verzameld over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.). Via de knop ''Literatuur'' kunt U zien welke bronnen ik onder andere geraadpleegd heb bij het verzamelen van de achtergrondinformatie. Gaarne ontvang ik suggesties voor nadere, nieuwe informatie over de Bollenstreek via mail , bij voorbaat dank.

Hieronder volgen de hoofdstukken / paragrafen van mijn publicatie met de achtergrondinformatie.

Ik raad U aan eerst de Inleiding te lezen voordat U een specifieke paragraaf leest. 

Inleiding
Sinds 1998 heb  ik gegevens verzameld over mijn voorgeslacht.
De stamboomgegevens heb ik voornamelijk uit archieven,
uit gegevens van andere onderzoekers en vooral van het Internet.
Verantwoording en betrouwbaarheid   
Over de betrouwbaarheid /verantwoording van de  stamboom ........

Herkomst van de naam 's Gravenmade
De naam 's Gravenmade is afgeleid van ...........
Welgeborenen                                  
Volgens de meest gangbare opvatting hield welgeborenschap in het vroegere  graafschap Holland verband met .......
Leenmannen                               
Er zijn 's Gravenmade's / Schrama's welke leenman waren.
De Duin- en Bollenstreek
   Het Landschap                              
  
Het landschap in de Duin- en Bollenstreek veranderde ......
   Van eerste bewoners tot dorpen     
  
Er is weinig bekend over de oudste bewoners van de streek ...
   Akker- en tuinbouw                      
   Akkerbouw en (vooral) tuinbouw speelden een belangrijke rol.
   Veeteelt                                      
   Veeteelt was ook een ''tak van sport'' van de 's Gravenmade's.
   Mest, turf en zand                        
   Zand hoort onlosmakelijk bij de Bollenstreek maar onderschat mest en turf niet.
   Konijnen                                     
   Elke bollenboer weet van die ''verrekte knijne''......
   Blekerijen en wasserijen               
   Blekerijen hebben lange tijd mede het gezicht bepaald van de streek tot ''de bollen kwamen''.
   Kalkovens en steenfabrieken         
   Lekker e
en beetje met paard en wagen stoeien aan zee. 
   Beroepen                                     
   Er waren veel bollenboeren maar ook kaas- en melkboeren.
   Vervoer over land                         
  
In de middeleeuwen ging het meeste vervoer over land.
   Vervoer over water                             
   Het meren
deel van het vervoer in Nederland ging over water.
   De aanleg van de Trekvaart            
  
De Trekvaart kende eigenlijk drie namen....
   Landbezit                                     
   Wie bezaten in de loop der tijden het land ? 
   Woningen, boerderijen en meubilair
   Weet je wat vrouwen vroeger tegen
steenkouwe billen deden ?       
   Communicatie                              
   Van rooksignalen tot ....
   Geschiedenis
     
Geschiedkundige en politieke invloeden
      O
ok de Bollenstreek is in de loop der eeuwen niet bespaard .....
     
Geschiedenis betreffende alle dorpen   
     
Uit onderzoek is gebleken, dat de meeste meeste plaatsnamen met het....
      Geschiedenis Lisse                            
     
Over de oorsprong van de naam Lisse .....
      Geschiedenis Hillegom                            
      
In de jaren 1346-1347 kreeg Hillegom diverse keren hoog bezoek.
      Geschiedenis De Zilk
      Geschiedenis Noordwijkerhout
      Geschiedenis Sassenheim                       
      
Lekker warm met de stoof onder je rokken, geen .... ?
      Geschiedenis Voorhout
      Geschiedenis Vogelenzang
      Geschiedenis Heemstede
      Geschiedenis Bennebroek
Algemeen
   De Kerk
   De Maatschappij
   Het huwelijk
   Bevruchting en bevalling
   Het gezin

   Het Huishouden                                 

   Wil je weten hoe men in de loop der eeuwen de was deed ?
 
   Gezondheid(szorg) en hygiëne             

   Wil je ''rode oortjes'' krijgen ?

   Eten, drinken en genotsmiddelen        
  
In het begin van de Middeleeuwen at men alleen ‘’groot vlees’’.
   Vermaak                                           
  
Kermis bestaat al vele eeuwen.
   Onderwijs                                         
  
In de Middeleeuwen was het niet ongebruikelijk, dat .......

   Inkomen, uitgaven, prijzen en kosten
   Beroepen en functies van de voorouders    

naar boven

                                              

     

Start | PROBLEMEN | Disclaimer en tips | Nieuw(s) | Zoeken | Info over mijzelf | Stamboom algemeen | Bekende Nederlanders | Stamboom Schrama | Documenten Schrama | Hulp gevraagd Schrama | Pictures Schrama | StamboomHulsebosch | Documenten Hulsebosch | Pictures Hulsebosch | Achtergrondinformatie | Literatuur | Links / tijdschriften | Contact | Pictures Almelo | Muziek

achtergrond

free web stats
.-.