Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

                                   Joris Crijnsz van ’s Gravenmade, geboren circa 1617

[a] In 1673 verkoopt Joris Crijnsz, om nog onbekende redenen, zijn boerderij Dubbelhoven aan Filips Doublet, de eigenaar van de nabijgelegen buitenplaats Dubbelhoven. In de op 29 oktober 1673 opgestelde verkoopakte wordt gesproken van een “wooninge, soo bargen, stallingen, schuyer…met omtrent twee margen drie hondert roeden lants daer om ende annex aen”, ten noordoosten grenzend aan het land van de koper, ten zuidoosten aan de Achterweg en het land van de weduwe van Gerrit Quirijnszn. ‘s Gravenmade en ten noordwesten aan het land van de verkoper.  Na ondertekening van deze akte was Joris 3200 gulden rijker, maar een boerderij armer.
                               

                                    Bron :artikel  “Dubbelhoven aan de Achterweg’’ in het nieuwsblad
                                                                                   van de Vereniging Oud Lisse januari 2009 

Joris Crijnsz pacht in 1687 van vrouwe Florentina Valckenaer een aantal morgen land in Overduin en Berkhout, uyt de Duijn afgesand. Hij liet daar zijn vee lopen. [b] [c] [d]

In 1691 hadden de pachters in de heerlijkheid Lisse, waaronder Joris Crijnsz, aan de deurwaarder beloofd geen geld af te geven aan derden, in casu de heer van Dever. Dit had te maken met een conflict over geld rond de heer van Dever. [e] [f]


[a] Bron : het artikel ‘’Dubbelhoven aan de Achterweg’’ in het nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse,juli 2009, waarin de volgende noot staat :                                                                                                                         NA, RAL, inv. nr. 10, fol. 1 (met dank aan Rob Pex)

[b] Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum Adri Schrama, Bangkok(van 5 vrienden), CBG

[c] Bron : Het Huis Dever, A.M. Hulkenberg

[d] Bron : Vijf en een halve eeuw Familie van ’s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw

[e] Bron : Het Huis Dever, A.M. Hulkenberg

[f] Bron : Vijf en een halve eeuw Familie van ’s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw

Terug naar Documenten Schrama

free web stats
.-.