Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

Gijsbert Gerardusz van ’s Gravenmade, geboren 8 juli 1720 

[a] [b] [c] [d] Gijsbert Gerardusz huurde in de 18e eeuw (tot 1767?) de boerderij Welgelegen in Lisse, welke gelegen was aan de Heereweg. In 1767 werd de boerderij verkocht aan Sijmon Verdegaal uit de Zilk. Deze Simon wordt opgevolgd door Jan Verdegaal gehuwd met Wilhelmina Vreeburg. En daarna hun dochter Marietje getrouwd met Jan Riggel. Tot 1923  is Welegelegen het in bezit geweest van de familie Riggel.

De boerderij lag later naast een villa op de hoek van de Vuursteeg en de Heereweg, waar van 1942 tot 1980 het politieburo van Lisse gevestigd was. Jaap Riggel heeft deze villa laten bouwen (circa 1890).

Ik kan me het politieburo en de boerderij nog goed herinneren. In de boerderij woonde in mijn tijd Wim v.d. Salm, die later met zijn gezin naar Limburg ‘’ge-emigreerd’’ is. Vanuit ons keukenraam van ons huis aan de Vuursteeg keek je op de achterkant van Welgelegen. En de mesthoop van Wim lag pal achter onze ‘’achtertuin’’. Als kind ging ik samen met mijn vriendje bij de politie aangifte doen van een gevonden voorwerp (onze eigen zakdoek). De agent nam die met een serieus gezicht in ontvangst en noteerde de aangifte in een of andere map. En dat hebben we meer dan eens gedaan en de agenten werkten serieus mee. Wat zullen ze met die zakdoeken gedaan hebben ? Aan mijn moeder gegeven ? Thuis laten wassen en zelf gebruikt hebben ? Dat heet toch diefstal ? Aan de zijkant van het politieburo lag (in de Vuursteeg vlak voor ons huis) de gevangenis. Dat was en bleef een spannende zaak, maar met aangifte doen van je eigen zakdoek kwam je daar niet terecht. 

[e] Uit een akte van 26 maart 1799 blijkt, dat Jan, Cornelis, Maria (gehuwd met Simon van der Zon), allen wonende te Sassenheim, Grietje (gehuwd met Pieter Heemskerk) wonende in de Vogelenzang en Grietje Hoogkamer gezamenlijk erfgenaam zijn van Aagje Hoogkamer, weduwe en boedelhoudster van Gijsbert Gerardusz.

Deze erfgenamen verklaren op 22 januari 1799 publiekelijk in het Rechtshuis van Lisse te hebben verkocht eerstelijk een partij land, groot twee morgen, 2000 roeden, gelegen in de Lisserbroekerpolder voor de som van 621 gulden (voor die tijd een fors bedrag). Voorts verklaren zij op dezelfde dag verkocht te hebben eerstelijk een teelkrogt groot 1 morgen, 300 roeden, gelegen in de Bonte Krielspolder (tussen Lisse en Sassenheim), ten tweede een stuk weiland, gelegen achter de voornoemde teelkrogt voor de som van 500 gulden.


[a] Bron : Keukenhof, A.M. Hulkenberg

[b] Bron : Kleurige Keukenhof, A.M. Hulkenberg

[c] Bron : Lisse in oude ansichten deel 1 (blauwe omslag), blz 72, A.M. Hulkenberg, 1970,
                                                                                                  Europese Bibliotheek, Zaltbommel

[d] Bron : ’t Roemwaard Lisse, blz 56, A.M. Hulkenberg

[e] Bron : Inlichtingenblad ’s Gravenmade zomer 1979, CBG

Terug naar waar woonden zij

Terug naar documenten Schrama

 

 

free web stats
.-.