Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

                                  Waar woonden zij                        

Op een kaart welke via de link Kaart Lisse te zien is staan 45 gebouwen / kastelen / boerderijen op een plattegrond van Lisse. Van die objecten komen er diverse in deze website en op deze pagina aan de orde.

Er was een oude hofstede ’s Gravenmade in Bennebroek ten westen van de herberg de Geleerde Man. Van wanneer de hofstede dateert is niet bekend, maar vanaf 3 september 1464 kent de hofstede een rij van eigenaars. Het is een boerenhofstede met een klein buiten of zomerverblijf daaraan verbonden. Deze hofstede wordt vermeld in een gunstbrief uit 1476, door Karel de Stoute verleend. 

Meer informatie (onder andere over de bewoners genaamd 's Gravenmade) in >>>> Herkomst naam 's Gravenmade

                      

De boerderij Schravenmade achter de herberg De Geleerde Man in Bennebroek. We zien hierop onder andere een sloot die de grens aangaf tussen de boerderij en de herberg. Op de achterzijde van de tekening staat: "Achter de Geleerde Man boven Haarlem. H.Scholten 1820". Het is een aquarel met pen in zwart en penseel in grijs.
Bron : Kennemer Atlas van het Noord-Hollands Archief  

         
            

Claes Maerten (geboren 1533) verhuisde in 1591 van Hillegom naar een boerderij grenzend aan de Grote Zilker duinen.
Meer informatie over Claes in >>>> Claes Maerten 1533

                

 

 

 

Dubbelhoven in 1963

 

Meer foto's van Dubbelhoven zijn te vinden op
http://beeldbanklisse.nl
en op Facebook.


 

 

Hieronder Dubbelhoven in ± 1900 met de grote bollenschuur ernaast aan de Achterweg. Bron : Deen Boogerd, Vereniging Oud Lisse

         
Op de boerderij Dubbelhoven aan de Achterweg in Lisse hebben in de 17e en 18e eeuw een aantal 's Gravenmades gewoond.
Allereerst Quirinus (Crijn) Claes, zijn zoon Joris Quirijnszn. en diens zoon Laurens Joriszn.
Een artikel over de boerderij is te lezen op de geschiedenis van de boerderij Dubbelhoven.

 

Cornelis Claesz (Knelis) Schrama was landbouwer en woonde op een boerderij bij de Bartenbrug in Hillegom.
Meer informatie in >>>> Cornelis geb. 10-1-1743
                    
Boerderij van 's Gravenmade bij de Bartenbrug over de Leidsevaart op de grens van Hillegom en de Vogelenzang.
Aquarel met pen in zwart en penseel in kleuren van W.Horstink, 1795.
Bron : Kennemer Atlas van het Noord-Hollands Archief

Ten onrechte werd verondersteld dat onderstaand boerderijtje hetzelfde was als de boerderij hierboven.
     

         

                                                     Boerderij aan de Bartenbrug.

Bron : foto's gemaakt door Cees Schrama, als lid van de toenmalige werkgroep 's Gravenmade.

                      

                                        Boerderij Bartenbrug geschilderd door Co Groskamp.
                                        Bron : Bron Bartenbrug

Meer informatie >>>> >>>>>>Loostereind

Op 16 maart 1713 kocht Gerrit Cornelisz ’s Gravenmade onder andere ‘’drie kalkovens (aan de Leidse Vaart)
met twee leshuysen (om de kalk te blussen), twee schuuren en twee huisjes.

                  

                            Kalkovens aan de Leidse Vaart bij Hillegom, 1793,
                            tekening in kleur van Jurriaan Andriessen, Amsterdam,
                            Bron : Gemeentearchief Leiden, LPV 73560.

                  
     In 1724 woonde de weduwe van Gerrit Cornelisz ’s Grama (zij was ‘’kalkbrandster’’)
     in het huis (geheel rechts) annex het aangebouwde turfhuis en de wagenschuur.

     

                    Kalkovens bij Hillegom; op de voorgrond kolfspelers,
                        Hendrik Tavenier (tekenaar), 1744 - 1807
                        (Afkomstig van Rijksmuseum Amsterdam)

 

 

 

Klazina (Klaasje) Schrama ,geboren op 22 maart 1815, woonde na haar trouwen op 24 mei 1840 met Wouter Ruigrok, geboren op 10 november 1810, bij de kalkovens in Hillegom in het huis op de foto.

Volgens de overlevering was het zeer oude huis aan de Hillegommer Beek de, verbouwde, oude kapel aan de kalkovens.

Bron :
blz 72 in Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg

 

 

 

 

Meer informatie in >>>> Kalkovens en steenfabrieken. 

 

 

Pentekening (30 x 40 cm) van de boerderij de Prinsenhof in De Zilk, gemaakt door Bep van der Lans-Lengers.
Bron :
Theo van Gijlswijk,voorzitter van het Genootschap Oud De Zilck

Bewoners van de boerderij de Prinsenhof (Zilkerbinnenweg 22 De Zilk) waren in 1829 Pieter Schrama, tevens de eigenaar en van beroep bouwman (boer), met zijn echtgenote Geertje van Kampen, zij hebben dan zes kinderen. Ook woonde op de boerderij de 19 jarige Hilles Koper uit Heemstede (zal een boerenknecht geweest zijn). De boerderij stond vanuit De Zilk gezien, achter in de kleine Zilk ongeveer zeventig meter in het bollenland. Begin 1800 was rechts van de laan nog een strook bos tot aan de woning.
Bron : Tekst Boerderijenboekje van de Stichting Genootschap Oud de Zilck

               
                          De boerderij De Phoenix in Lisse, waar Karel Schrama woonde en
                          daarna mijn over-grootouders en waar mijn Opa geboren is.
                            >> De geschiedenis van de boerderij De Phoenix in Lisse

 

 

In de 2e helft van de 18e eeuw werd deze boerderij (genaamd Welgelegen), naast het oude politiebureau aan de Heereweg in Lisse, bewoond door Gijsbert Gerardusz Schramade.

 

 

Het is toevallig, maar wij woonden aan de achterzijde van het politiebureau in de Vuursteeg(laan). En toen waren de bewoners van de twee boerderijen naast het politiebureau onze ''buren'', de gebroeders v.d. Salm.

 

Bron : foto in juni / juli 1977 gemaakt door Cees Schrama, als lid van de toenmalige werkgroep 's Gravenmade.

 

 

 

 

Na de dood van zijn vrouw is de eigenaar van landgoed Dubbelhoven aan de Achterweg (Quirijn Dabenis of d'Abenes, "kapitein ter zee ten dienste dezer landen") ertoe overgegaan zich van delen van zijn bezit te ontdoen. In 1767 betreft dit de boerderij Welgelegen, in huur bij Gijsbert Gerardusz Schramade, aan de Heereweg naast het huidige politiebureau.Koper is Sijmon Verdegaal, geboren te Rijnsburg en bouwman in De Zilk. Deze wordt opgevolgd door zijn zoon Jan, gehuwd met Wilhelmina Vreeburg Jurriaansdr. Hun oudste dochter Marietje trouwde met Jan Riggel en tot 1923 is Welgelegen in het bezit der familie Riggel gebleven. Later (circa 1890) heeft Jaap Riggel een villa laten bouwen op de hoek van de Vuursteeg en de Heereweg. In deze villa was (tot 1975 ???) het politieburo van Lisse gevestigd.
Ik kan me het politieburo en de boerderij nog goed herinneren. In de boerderij woonde in mijn jeugd Wim v.d. Salm, die later met zijn gezin naar Limburg ‘’ge-emigreerd’’ is. Vanuit ons keukenraam van ons huis aan de Vuursteeg keek je op de achterkant van Welgelegen. En de mesthoop van Wim lag pal achter onze ‘’achtertuin’’. Als kind ging ik samen met mijn vriendje bij de politie aangifte doen van een gevonden voorwerp (onze eigen zakdoek). De agent nam die met een serieus gezicht in ontvangst en noteerde de aangifte in een of andere map. En dat hebben we meer dan eens gedaan en de agenten werkten serieus mee. Wat zullen ze met die zakdoeken gedaan hebben ? Aan mijn moeder gegeven ? Thuis laten wassen en zelf gebruikt hebben ? Dat heet toch diefstal ? Aan de zijkant van het politieburo lag (in de Vuursteeg vlak voor ons huis) de gevangenis. Dat was en bleef een spannende zaak, maar met het opbiechten van diefstal van je eigen zakdoek kwam je daar niet terecht.
 

 

 

 

 

Het politiebureau met rechts de gevangenis tussen de villa en de garage. Nog verder naar rechts staat mijn ouderlijk huis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links van het politiebureau stond de boerderij Welgelegen,
nu een modern gebouw, het nieuwe politiebureau.

 

 

 

 

 

 

Meer informatie >>>>>>  De geschiedenis van de boerderij Dubbelhoven aan de Achterweg
                                     Dubbelhoven 't Roemwaard                                 
                                     Gijsbert Gerardusz van s Gravenmade

Dit is de boerderij Welgelegen aan de zijkant.

Hier woonde Wim v.d. Salm met zijn Nel en hun kinderen.

De boomgaard van Wim grensde aan ons huis en
mijn moeder maakte vaak een praatje met Wim vanuit ons keukenraam.

Mijn moeder verzamelde kurken voor Wim, hij was dol op kurken.
Volgens zoon Ad v.d. Salm werden de kurken gebruikt door zijn vader om "knalpijpen" voor zijn kinderen te maken en de kurken werden ook gebruikt om de flessen melk af te sluiten die de kinderen van Wim meenamen naar school.

Zij zijn later ''ge-emigreerd'' naar Brabant of Limburg.

Bron : foto in juni / juli 1977 gemaakt door Cees Schrama,
als lid van de toenmalige werkgroep 's Gravenmade.

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto staat Piet v.d. Salm, de broer van Wim.
Hij woonde naast Wim in het zomerhuis en was getrouwd met Bets.
Piet en Wim ''waren het niet altijd met elkaar eens''.

 

 

Bron :
foto in juni / juli 1977 gemaakt door Cees Schrama,
als lid van de toenmalige werkgroep 's Gravenmade.

 

 

 

 

 

 

 

                       

                               De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                               http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

                 ''In het grote huis rechts woonden mijn overgrootvader Antonius Schrama en Antonie van Engelen''.
                         Bron : Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden.
                                  Overzicht van de bouw- en sloopjaren van alle panden in het centrum van Lisse 
                                  met vermelding van de hoofdbewoners in de periode 1890-1920.
                                  Uitgegeven door Erik Vergunst, Schoonhoven, 2007.

                       

                               De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                               http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

                       '' In de grote woning (aan de rechterkant) met de dakkapel woonden
                         van Engelen en later Petrus Verdegaal en mijn overgrootvader Antonius Schrama’’.
                       '' Het pand was in de periode 1890-1920 in twee delen verdeeld en
                         er woonden telkens twee families. Antonius Schrama is bewoner
                                                 volgens de drie bevolkingsregisters van 1890 -1920.''
                       Bron : Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden.
                                Overzicht van de bouw- en sloopjaren van alle panden in het centrum van Lisse 
                                met vermelding van de hoofdbewoners in de periode 1890-1920.
                                Uitgegeven door Erik Vergunst, Schoonhoven, 2007.

                       

                                   Ook hier zien we weer het huis van mijn Overgrootvader.
                                                   Staat hij tussen de tramrails ?
                                          Wil hij met de tram mee naar Haarlem ?
                                                  Of ging hij graag op de foto ?

                               De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                               http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

                       
                          Op deze ansichtkaart zien we zowel het huis van overgrootvader Antonius
                          (het huis rechts vooraan) als van Opa Cornelis (verderop rechts het witte huis
                                                                                                         tussen twee bomen).

                              De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                              http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

                       
                                De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                              http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

                           '' De kaart toont de Gracht die door heeft gelopen tot dichtbij het Vierkant.
                                       Op de voorgrond ligt het weiland van Vreeburg.
                                       Op dit weiland is de Schoolstraat met school en huizen gekomen.''

                       Bron : Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden.
                                Overzicht van de bouw- en sloopjaren van alle panden in het centrum van Lisse 
                                met vermelding van de hoofdbewoners in de periode 1890-1920.
                                Uitgegeven door Erik Vergunst, Schoonhoven, 2007.
 

                     
                    Rechts in de Schoolstraat is de Gereformeerde school met de onderwijzerswoning.
                               De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                               http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

'' In 1905 worden de weilanden van Vreeburg, dan eigendom van Cecilia Nelis, verkocht aan De Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een School voor Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. Er wordt een straat gesticht, de Schoolstraat en aan de andere zijde ervan worden de percelen opnieuw ingedeeld en verkocht. Eén van de kopers is Cornelis Schrama & Consorten (Cornelis Schrama was mijn Opa). Hij laat daar in 1906 een dubbel woonhuis bouwen.
Volgens het bevolkingsregister van 1900 -1910 woonde Cornelis Schrama in het dubbele woonhuis.
Volgens het bevolkingsregister van 1910 -1920 woonde hij er tot 1919,
dan wordt het huis met adres Schoolstraat 6 verkocht aan Anna en Johanna van der Mark.''
Bron : Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden.
         Overzicht van de bouw- en sloopjaren van alle panden in het centrum van Lisse 
         met vermelding van de hoofdbewoners in de periode 1890-1920.
         Uitgegeven door Erik Vergunst, Schoonhoven, 2007.

 

                    
                     '' De Nieuwe Brug, vanaf de Grachtweg kijken we de Schoolsstraat in.
                       Links is de woning van Van Asch. Verderop is het huis van Schrama.
                      De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                      http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

Mijn Opa en Oma trouwden op 20 juni 1906 en zijn toen (naar alle waarschijnlijkheid) als jong getrouwden in het huis aan de Schoolstraat gaan wonen. Na 11 maanden (en zo hoort het) werd hun eerste dochter geboren in dit huis. Daana volgden mijn vader en nog 7 kinderen tot de hele ''club'' in 1919 naar de Heereweg 191 verhuisde.
Daar werden nog twee zoons geboren, Marinus leefde echter maar drie maanden, maar ''Jantje'' werd ''dik'' 87 jaar.
Bron : mijn eigen stamboom

                   

                                              Zicht op de Schoolstraat en de haven.                          
                               Het huis in het midden van de kaart lijkt (verdacht) veel op
                                              het huis van mijn Opa op de vorige kaart.

                           De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                           http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.      

                 
                               Weer het huis van mijn Opa rechts op de voorgrond.

                           De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                           http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

                   
                        En vanuit de lucht zie je het huis van Opa midden op de foto.

                           De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                           http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

                           

                                 Hier het huis tijdens de kermis (september 2015).
                                                    Foto van mijzelf.

                    
                   Mijn Oma en Opa, mijn vader en zijn negen broers en zussen woonden aan de Heereweg 191.
                   Dat is het witte huis halverwege aan de rechterkant tussen de twee bomen.
                   (De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                   http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was'')

                   Het witte paard hoorde, denk ik, niet tot de ''roerende goederen'' van mijn Oma en Opa.

                   ''Links is café ’t Wapen van Amsterdam van Duivenvoorden.
                   (Was dat de voorloper van het latere café de  Duif ?)
                   Daarnaast is café Duinhoven (lijkt op Duivenvoorden).
                   Rechts is de woning van Sprengers en daarnaast de winkel van Van der Geest.
                   Daarachter is de woning van Nieuwenhuizen''.
                   Bron : Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden.
                            Overzicht van de bouw- en sloopjaren van alle panden in het centrum van Lisse
                            met vermelding van de hoofdbewoners in de periode 1890-1920.
                            Uitgegeven door Erik Vergunst, Schoonhoven, 2007.

     Vanaf 1919 woonden mijn Opa en Oma en hun 10 kinderen in de voormalige woning van Nieuwenhuizen.

                     

                  Hier zien we weer een wit paard (een hitje), maar ook de locomotief van de tram.                     
                             (De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                             http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was'')

De witte woning aan de rechterkant, links naast de voormalige winkel van Van der Geest is waarschijnlijk het oudste huis van Lisse.

In de afbeeldingen hieronder staat de bewoningsgeschiedenis vanaf 1625.

1625-2008 1622-1678 1685-1747 1780-1852 1852-1894 1917-2003

 1625-    1622-    1685-     1780-    1852-    1917-
 2008      1678     1780      1852      1894     2003
Bron : Rob Pex,Lisse, voornamelijk afkomstig uit het Rechterlijk Archief Lisse in het Nationaal Archief.

Een bouwhistorisch onderzoek wordt beschreven in bouwhistorisch onderzoek .doc.     

In het Kadaster (vanaf 1832) wordt de woning voor het eerst genoemd als huis en erf overgaan van
Pieter Koppeschaar aan Thomas Nieuwenhuizen en Maria Dominique van Hasselaar.
In 1894 wordt het verkocht aan Theodorus van Leeuwen en in 1917 aan Jan Hendrik Elisa de Brero.
Deze naam wordt in die tijd vaker genoemd, vermoedelijk was dit een opkoper en hij heeft nooit in
één van de huizen gewoond die hij in Lisse heeft gekocht.
In 1919 wordt de familie Schrama eigenaar. De boeken vermelden de volgende namen :
Cornelia, Petrus Antonius Maria (mijn vader), Antonius Maria, Cornelis Maria, Maria Joseph,
Johanna Maria, Franciscus Mattheus, Cornelis, Petronella Maria, Wilhelmus Maria en Johann
es Joseph.
(De namen betreffen mijn vader en zijn broers en zussen.)
In 1927 vond er een uitbreiding plaats door de bouw van een pakhuis achter de woning en
in 1931 werd er een garage gebouwd.
Door ''scheiding'' in 1950 blijven er vijf namen over van de lijst :
Petrus Antonius (mijn vader), Antonius Maria, Franciscus Mattheus, Cornelis en Johannes Joseph.
In 1952 wordt de N.V. Schrama opgericht welke bestaan heeft tot 1983.''
Volgens het bevolkingsregister van 1910 -1920 woonden er in die periode achtereenvolgens :
Theodorus van Leeuwen, de Wed. Th. Warmerdam en Cornelis Schrama.
Bron : Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en plattegronden.
         Overzicht van de bouw- en sloopjaren van alle panden in het centrum van Lisse
         met vermelding van de hoofdbewoners in de periode 1890-1920.
         Uitgegeven door Erik Vergunst, Schoonhoven, 2007.

In de Historische Collectie Gemeentearchief Lisse.nl staat de volgende tekst :
Heereweg 191-191A: breed en hoog woonhuis direct aan de straat; twee verdiepingen plus zolder met zadeldak; nok evenwijdig aan de straat; wit gepleisterde voorgevel met houten kroonlijst met dakgoot; voordeur in het midden, met houten deurposten in de vorm van pilasters met cannelures, die een houten hoofdgestel dragen; daarboven een vlaggenstok; bouwjaar ±1840; volgens geruchten echter veel ouder; dit was waarschijnlijk het oudste huis van Lisse; in 1614 was reeds bebouwing op deze locatie; in 1919 wordt de familie Schrama eigenaar; in 1926: C. Schrama; in 1927 wordt een pakhuis (191A) bijgebouwd en in 1931 een garage; telefoonboek 1931-1941-1951-1961: C. Schrama Azn., grossier in kruidenierswaren; adresboek 1970: J. de Kooker, belastingambtenaar en mevr. P.M. Schrama-Brouwer; adresboek 1972: J.M. Schrama; adresboek 1997: 191 J. de Kooker, 191A J.M. Schrama; gesloopt in 2013 om plaats te maken voor de appartementen Heerehof.
Bron : beeldbank Lisse Heereweg 191

 

 

Na de winkel van Van der Geest komt weer
de woning van mijn Opa en Oma.


 

(De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van  Rooyen            http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was'')

 

 

 

 

 


 


 

En nog een keer het witte huis achter het pand met
de zonneschermen aan de rechterkant van de Heereweg.

 

(De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van  Rooyen            http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was'')

 

 

 De grossierderij in levensmiddelen (van mijn Opa en later van mijn vader en zijn vier broers)
lag achter het huis en was via een smalle poort (aan de linkerkant van het huis) bereikbaar.
De vrachtwagens konden via een bredere poort vanaf de Kanaalstraat goederen aan- en afvoeren.
Meer informatie over de grossierderij is te vinden op Meer Grossierderij.

 

 

Hetzelfde huis, maar nu Oranje gekleurd
bij het WK voetbal 2006.
 

 

Mijn Oom Jan en tante Gré woonden
na de oorlog in het linker gedeelte van het pand

 

Via het witte deurtje helemaal links ging je door de lange poort
naar achteren naar het pakhuis van de grossierderij.
 

Bron : Facebook, groep ''je bent Lisser als...''

 

 

 

  

Bron : Krantenknipsel van tante Gré

 

 

 


Via de witte deur links van het huis kwam je in een poort,
dat was de toegang tot het linker gedeelte van het huis
waar mijn tante Jo jarenlang gewoond heeft na de dood van haar moeder.

Dit bordje hing op de deur.

 

 

Ik herinner me nog dat het huis erg verzakt was,
de gang naar achteren kon je zonder moeite afrollen met je rolschaatsen en
de bedden in de slaapkamers boven gleden bijna het raam uit.

                       

Woensdagavond 22 oktober 2008 was het zover; de laatste kalender van Carl Daudey werd gepresenteerd in de bibliotheek. Voor een aantal belangstellenden hield de heer Wim Bosch, voorzitter van de Ver.Oud Lisse (VOL) een leuke speech over de 'schilderscarriere' van Carl en zijn kalenderproject. Na de lovende woorden van Wim overhandigde Carl hem een orginele aquarel met het oudste (18e eeuwse) pand van Lisse te weten Heereweg 191, waarvoor de Vereniging Oud Lisse zich sterk heeft gemaakt om dit voormalige gemeentelijke monument van de slopershamer te redden. Helaas is hiervoor in september de sloopvergunning afgeven zodat ook dit pand binnenkort de geschiedenisboeken in gaat. Wim schenkt de aquarel aan de VOL, waardoor de herinnering hieraan voor de Ver.Oud Lisse bewaard blijft.
Bron : Aquarel geschilderd door Carl Daudey, gefotografeerd door J. van Rooyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aftakeling is begonnen.

Bron : www.johnwassenaar.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zag er bedroevend uit in 2009,
maar was nog steeds niet gesloopt.

Foto van Arie In 't Veld (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 


niet lang daarna (in 2014) is het oudste huis van Lisse
afgebroken en werden er appartementen gebouwd

 

foto door mijzelf (september 2013)


 

 

 

 

 

 

Dit huis aan de Vuursteeg(laan) 3 in Lisse hebben mijn vader en moeder laten bouwen toen ze trouwden. Hun zoons zijn daar geboren en getogen.
Toen was het niet het  ''Witte Huis'', maar van ouderwetse rode baksteen.
(Foto afkomstig van mijn moeder)

 

 

 

 

 

 


             

De Nederlands Hervormde Kerk aan het Vierkant werd in 1573 of een jaar later, helemaal duidelijk is dat niet, verwoest door het oorlogsgeweld. Het verhaal gaat dat de Spaanse soldaten die aan de Vuursteeg een artilleriestelling hadden het Godshuis in puin schoten. En ook over dit verhaal zijn er vraagtekens, maar als de geschiedenis op waarheid berust, kan de herkomst van de naam Vuursteeg (thans met de meer deftige toevoeging 'laan') beter worden verklaard. In vroegere jaren kregen straten namen die zinvol waren en vaak een historische betekenis hadden.
Bron : Arie in 't Veld op http://home.hccnet.nl/n.valstar/hervormdekerk.html 

In 1749 werd door de eigenaar van Dubbelhoven in een schrijven verzocht om ‘’ een zeker laantje aldaar, genaamd de Vijff – of Viersteeg met een boom te doen afsluiten ten einde de passage met rijtuig te beletten’’. Zou het de vierde of de vijfde steeg gerekend vanaf het Vierkant geweest zijn? Bron : ’t Roemwaard Lisse, A.M. Hulkenberg blz 56

In 1881 was er nog sprake van de Viersteeg, dus of de herkomst van de naam Vuursteeg zoals hierboven beschreven klopt is nog maar de vraag. Bron : Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse Januari 2008, De komst van de stoomtram 1880/ 1881, Rob Pex 

In de raadsvergadering van de gemeente Lisse kwam in november 1951 een voorstel aan de orde om de naam van de Vuursteeg te veranderen door er ''laan'' achter te plakken. Met name had het elektriciteitsbedrijf last van de naam eindigend op steeg, bij bestellingen kreeg men regelmatig de vraag of men de steeg in kon met een vrachtauto. En iemand die in een steeg woonde kreeg geen krediet van de leveranciers. Ik heb nooit gehoord, dat mijn ouders dat probleem gekend hebben toen zij in de Vuursteeg woonden.De bewoners van de Vuursteeg waren dan ook niet blij met de naam (het was immers geen steeg) en zij vonden de burgemeester aan hun zijde. Een alternatief was Vuurlaan en sommige raadsleden vonden de naam Vuursteeg sowieso een ''naam van niks''. Na stemming met acht stemmen voor en zes tegen werd het Vuursteeglaan. Dat door het gemeentebestuur werd besloten om ''laan'' aan de straatnaam toe te voegen is zowel taal- als geschiedkundig een grote misser. Ik heb nooit gehoord, dat mijn ouders dat probleem gekend hebben.
Bron : Arie in 't Veld op http://home.hccnet.nl/n.valstar/hervormdekerk.html en in zijn boek "'Kleine kroniek van Lisse 1950 tot en met 1959.

‘’Steeg’’ houdt verband met het werkwoord ‘’stijgen’’, een steeg was een weg die omhoog voerde. Het is goed mogelijk dat de Vuursteeg vroeger omhoog liep naar een hoger gelegen duin.

In het artikel ''De overeenkomst tussen Lisse en het Vierkant: VUUR'' is meer te lezen over de mogelijke herkomst van de naam ''Vuursteeg''.

           
        


 

Dit was ons uitzicht aan de voorkant van het huis.
(Ansichtkaart afkomstig van Theo van der Lans)

 

                       
              Op de hoek van de Vuursteeg(laan) en de Heereweg was het politiebureau toen ik klein was.
              Aan de achterkant was er een garage en daartussen was de gevangenis, heel eng en spannend.
              Mijn vriendje (Theo van Ruiten) en ik brachten een van onze zakdoeken naar het politiebureau en
              deden dan aangifte van een gevonden zakdoek.
              De agent achter het loket nam dat dan zeer serieus aan en schreef iets in een klapper.
              Dat hebben we meer dan eens gedaan en de agenten speelden het spelletje mee.
        
 
                      
                                          Recht achter het politiebureau lag ons huis
                                      met ertussen de boomgaard van Wim v.d. Salm.
                                              Dit pand is ''bevorderd'' tot monument.

                            Beide ansichtkaarten zijn afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                            http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.


    
            De nieuwe grossierderij Schrama met woonhuis aan de 1e Poellaan in Lisse.
            Hier zijn mijn vader en moeder naar toe verhuisd vanuit de Vuursteeglaan en
                        zij hebben hier gewoond tot zij verhuisden naar Soestdijk.
                                    (Foto afkomstig van mijn moeder)

Naar boven

Terug naar Pictures Schrama

free web stats
.-.