Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

 
                                            Heren van Lisse, Hillegom en Sassenheim

Voor informatie over de heren van Sassenheim >>>>  Teijlingen
                                      Overzicht van de Heren en Vrouwen van de Heerlijkheid Hillegom

   vanaf naam van de Heer of Vrouwe  
1281 Dirk van Teylingen zie opm. 1
circa 1290 Catharina (weduwe van Albrecht van Voorne) zie opm. 1
1339 Arnoud van Haamstede zie opm. 1
1366 Margriete van Cleve (weduwe van Albrecht van Beijeren) zie opm. 1
1416 Margriete van Bourgondiën (''lieve geselinne" van Hertog Willem van Beijeren)
na haar overlijden in 1441 zijn er vermoedelijk geen leenrechten verleend
 
     
  Cornelia van Waveren 1500-1577    
  Cornelis van Nijenrode 1530-1575    
  Catharina van Nijenrode 1567-1615 Toen Cornelis, de vader van Catharina in 1575 overleed, werd zij door haar grootmoeder aanvankelijk als onecht kind van haar vader onterfd. Pas na ‘lang procederen’ kwamen de kinderen van Cornelis in bezit van hun vaders erfdeel. Vanaf dat moment is Johan van Sypesteyn zich Heer van Hillegom gaan noemen.  
1588 Johan van Sypesteyn 1564-1625 1.meesterknaap van Holland
2.heerlijkheid kwam in zijn bezit na zijn huwelijk
   met Catharina van Nijenrode in 1588
zie opm.2

[2]

  Cornelis van Sypesteyn 1596-1665 kanunnik ten Dom (Utrecht) [2]
1665 Cornelis Ascanius van Sypesteyn 1638-1673 baljuw, houtvester (zie opm.3) en rentmeester van de lenen van Brederode [2]
1673 Cornelis Ascanius II van Sypesteyn 1666-1747   [2]
1747 Anna Jacoba Catharina van Sypesteyn 1699-1778 in 1722 werd de heerlijkheid verkocht aan
mr. Jan Six (1688-1750) voor 18.500 gulden [3]
[2]
1722-heden >>> Heren Six van Hillegom  

 

Opmerkingen
1 artikel ''Behoorde De Zilk vroeger tot Hillegom'' door A.M. van Kampen >>> Behoorde De Zilk vroeger tot Hillegom
2 meer over het geslacht en het kasteel van Sypesteyn >>> Sypesteyn
3 houtvester : functie die aan de leenman van een kasteel gegeven werd, met bepaalde verantwoordelijkheden
ten aanzien van het beheer van dat kasteel en de bijbehorende gebieden

het Hof van Hillegom

Buitenplaats 't Hof van Hillegom, in 1700 getekend door Abraham Rademaker (Lisse 1675- Haarlem 1735). Het gebouw dateert oorspronkelijk van 1483 en is sindsdien verscheidene malen ingrijpend verbouwd. Het is de enige buitenplaats in Hillegom die nog bestaat. Het werd in 1903 als raadhuis in gebruik genomen. De hoofdvorm van het huis is juist afgebeeld, maar bij de detaillering kan Rademaker zijn fantasie hebben gebruikt.

Bron : http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/collecties/buitenplaats-t-hof-van-hillegom


't Hof van Hillegom is de voormalige pleisterplaats van de Graven van Holland.
Al meer dan 800 jaar is 't Hof het historische hart van Hillegom.

In de 14e eeuw werd op deze locatie de Gravenrade gehouden waar de edelen uit het graafschap bijeenkwamen om het graafschap te besturen. In 1481 is het gebouw in brand gestoken en tijdens de 80-Jarige Oorlog zwaar beschadigd. De kern van het gebouw en zeker de kelder zijn echter nog steeds middeleeuws. In de 19e eeuw is 't Hof onder andere de buitenplaats geweest van de familie Six van Hillegom.

 
Sinds 1903 is het Hof van Hillegom in gebruik als gemeentehuis. Het pand wordt tegenwoordig onder andere gebruikt voor ontvangsten, kantoor van de gemeente, als vergaderruimte en voor bruiloften.

Bron : www.bollenstreek.info/nl/zien-doen/bekijken/hillegom/t-hof-van-hillegom/detail=1016_000007_000000_065617

 

In 1749 kocht mr. Jan Six het Hof van Hillegom van de familie Van Sypesteyn, het zou tot 1822 in het bezit van de familie Six blijven.
Het Hof werd in eerste instantie door de familie Six verhuurd.
Pas in de Franse tijd ging de familie het zelf bewonen.
Het kreeg in 1803, in verband daarmee, een grote opknapbeurt en werd in 1804 door de familie betrokken.
Eerst alleen in de zomermaanden, maar sedert 1811 ook in de wintermaanden.
Toen werd ook, met de schilderijencollectie, het beroemde portret van Jan Six van Rembrandt er ondergebracht.
In 1817 verlaat Henriette Six het huis en in 1818 trouwt zij met Willem de Visser, later rijksontvanger.
In 1822 werd alles in Hillegom door Jan Six verkocht aan de, niet onbemiddelde, Abraham Henricus Brouwer.
Zijn toekomstige echtgenote Lucretia Johanna van Winter zag het blijkbaar niet zitten om daar te gaan wonen.

In 1877 worden Hermanus en Rika van Waveren de bewoners van Het Hof.
Waren het nazaten van Cornelia van Waveren, Vrouwe (''Heerin'')van Hillegom in de 16e eeuw?
Bij het overlijden van Hermanus 1903 schenken zijn erfgenamen het huis en bijbehorende tuin aan de gemeente Hillegom
"met de bedoeling deze bezittingen te doen strekken tot een blijvend sieraad en tot nut van de gemeenschap".

Bron : Buitenplaatsen in Nederland
         https://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Hillegom

    Overzicht van de Heren en Vrouwen van de Heerlijkheid Lisse en de Heerlijkheid Dever

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het archief van de familie Heereman van Zuydtwijck, 1360-1880, [1]
aan een artikel uit het Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse, april 2012, genaamd "Schout versus dijkgraaf'' door Maarten van Bourgondiën en aan de boeken '' 't Huys Dever'' en ''Het Huis Dever te Lisse'' beide door A.M. Hulkenberg.

In de eerste kolom is het jaar van de belening vermeld.         

                                     De Heren en Vrouwen van de Heerlijkheid Dever tot 1699

volgens archief van de familie Heereman van Zuydtwijck volgens het boek Het Huis Dever te Lisse
   

1370 Reinier d' Ever († 1417)

1370 tot 1417

1418 Ghijsbrecht van Haeften († 1445)

1417 tot 1445

1448 Clara van Haeften († 1507)

1445 tot 1507

1507 Johan van Matenesse († 1522)

1507 tot 1522

1523 Claes / Nicolaes van Matenesse († 1564)

1522 tot 1564

1565 Johan van Matenesse († 1624)

1564 tot 1624              

1624 Maria van Matenesse († 1628)

1624 tot 1628

1628 Johan van Schagen († 1639)

1629 tot 1639

1640 Isabella Catharina van Camons († 1673)

1639 tot 1674

1674 Willem de Wael van Vronesteyn († 1699)

1674 tot 1699

Reinier d' Ever liet in 1370 het huidige slot Dever bouwen.
Er was een heer van Dever gebeten door een dolle hond en hij kwam tragisch aan zijn einde toen hij tussen twee bedden werd gesmoord.
Bron : het boek ''Het Huis Dever te Lisse'' door A.M. Hulkenberg
Zwijn was geen scheldnaam, de ever was het zinnebeeld van dapperheid en onverzettelijke standvastigheid in de strijd.

                                   De Heren en Vrouwen van de Heerlijkheid Lisse tot 1699 

volgens archief van de familie Heereman van Zuydtwijck Volgens Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse
   
1281 Dirk van Teylingen († 1283) bron : Behoorde De Zilk vroeger tot Hillegom ? A.M. van Kampen
1339 Simon van Benthem († 1345) bron : http://home.kpn.nl/f.angevaare/teijlingen.html 
1348 Gerard van Heemstede idem

1416 Margriete van Bourgondiën († 1442)

bron : Behoorde De Zilk vroeger tot Hillegom ? A.M. van Kampen
1581 François de Viry  

1592 Johan van Matenesse († 1624)

1592 tot 1624

1624 Henrick Pieck

zie opmerking 1

1624 Johanna Pieck

1624 tot 1627

1628 Amelis van Matenesse († 1633)

1628 tot 1633           

1633 Florentina van Matenesse († 1665)

1633 tot 1638           

1638 Johan van Schagen († 1639)

1638 tot 1639           

1640 Isabella Catharina van Camons († 1673)

1640 tot 1659

1659 Willem van Matenesse

1659 tot 1668

1668 Hendrick Valckenaer

1668 tot 1669 bouwde Berkhout, zie opmerking 2

1670 Carel Valckenaer

1670 tot 1684 zie opmerking 2

1686 Florentina Valckenaer

1685 tot 1687

1687 Willem de Wael van Vronesteyn († 1699)

1687 tot 1700

Opmerking 1 : Over het bezit van de ambachtsheerlijkheid van Lisse bestond tussen 1624 en 1699 een geschil tussen Maria van Matenesse en
haar afstammelingen enerzijds en de afstammelingen van het geslacht Pieck anderzijds. Binnen het geslacht Pieck bestond hierover tussen
1624 en 1635 een conflict tussen Hendrick Pieck en Johanna Pieck en haar erfgenamen.

Opmerking 2 : woonden (op) de buitenplaats Berkhout in Lisse, meer over Buitenplaats Berkhout

           
De Heren en Vrouwen van de Heerlijkheid ''Dever en Lisse'' vanaf 1699

volgens archief van de familie Heereman van Zuydtwijck volgens het boek
Het Huis Dever te Lisse
   

1701 Adriaan de Wael van Vronesteyn († 1710)

1699 tot 1710

1710 Erasmus Bernard van Scherpenzeel van Rumpt (†1716)

1710 tot 1713  
zie opmerking 1

1714 Elisabeth Catharina van Scherpenzeel († 1720)

1713 tot 1720

1738 Diderik Johan Heereman van Zuydtwijck († 1780) 

1720 tot 1780 
zie opmerking 1

Dirk Jan Ignatius

1781 Frederik Willem Heereman van Zuydtwijck († 1782)

1780 tot 1782

1782 Karl Heinrich Heereman van Zuydtwijck († 1808)

1782 tot 1808 Charles
       Matthias Alexander Heereman van Zuydtwijck († 1854) 1808 tot 1854
       Maximiliaan F.A. Heereman van Zuydtwijck († 1895) 1854 tot 1895
       Klemens A.M.F.A. Heereman van Zuydtwijck († 1918) 1895 tot 1919
       Max E.J.M.A.H. Heereman van Zuydtwijck († 1972919) 1919 tot 1949
zie opmerking 2

Opmerking 1 : In feite was Frederik Jacob Heereman van Zuydtwijck († 1745) de heer van Dever van 1710 tot 1713 en van 1738 tot 1745
Opmerking 2 : na afloop van de tweede wereldoorlog is het bezit aan de Staat der Nederlanden vervallen.

 

In deze 4 schema's staan achtereenvolgens de (adellijke) geslachten
waarvan een beperkt aantal leden Heer of Vrouwe waren van Dever en / of Lisse,
zoals vermeld in bovenstaande tabellen. Onder de met stift onderstreepte Heren / Vrouwen vielen zowel de Heerlijkheid Dever als die van Lisse.

 klik

Bij klikken op de afbeelding verschijnt een parenteel van Jan (Johan) van Mathenesse († 1522)

Achterin het boek ''Het Huis Dever te Lisse'' staan kwartierstaten / overzichten van erfgenamen
van een aantal geslachten direct of indirect te maken hebbend met Dever.
Het betreft de volgende geslachten :

  1. Clara van Haeften van Rhenoy
  2. Geslacht Dever
  3. Isabella van Camons
  4. van Haeften, van Matenesse, van Schagen
  5. Dirk Jan (Dirk Jan Ignatius) Heereman van Dever en Frederik Willem Heereman van Zuydtwijck
  6. Dever van Mynden
  7. De erfgenamen van Jonker Johan van Matenesse
  8. Maximilian Sigusmund baron Heereman van Zuydtwijck
  9. Dever - van der Meye

Bron : boek '' 't Huys Dever'' door A.M. Hulkenberg (N.B. een ander boek van Hulkenberg heet ''Het Huis Dever te Lisse'')

Meer over kasteel Dever >>>> Dever

Bronnen :

[1] Bron:
- Nationaal Archief, RA Zuid-Holland, archief van de graven van Holland, inv.nr. 739, archief Leen- en registerkamer van Holland,

inv.nrs. 136, 144, 145, 229, Inventaris van het archief van de familie Heereman van Zuydtwijck, 1360-1880, archiefinventaris: 3.20.23

- Het boek ''Het Huis Dever te Lisse'', p. 285. A.M. Hulkenberg (dit is een tweede boek over Dever door A.M.Hulkenberg, zie hierboven)

[2] Bron : Boek ''Beelden van de buitenplaats: elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de 19e eeuw''
Het geslacht Van Sypesteyn'' blz. 196

[3] Bron : Oud Archief Hillegom, inventarisnummer 150                 


Terug naar boven

Terug naar Heerlijkheden

Terug naar Leenmannen

Terug naar Lisse

Terug naar Hillegom

Terug naar Sassenheim
 

free web stats
.-.