Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

 

                             Quirinus (Crijn) Claes ’s Gravenmade, geboren in 1557 

[a] [b] [c] Crijn Claesz had land in leen en komt voor in akten als leenman van Holland.

[d] Quirijn had in de eerste helft van de 17e eeuw een boerderij in Lisse in eigendom  welke op dezelfde plek stond als het huidige pand ‘’Dubbelhoven’’. Het lag aan de westzijde van de Achterweg en vanaf het Vierkant gerekend bijna waar de Achterweg uitkomt op de Vuursteeg. Deze boerderij ging later over op Quirijns zoon Joris Quirijnszn. De boerderij had toen nog niet de naam Dubbelhoven.
De buitenplaats Dubbelhoven is gebouwd in de 17e eeuw aan de oostzijde van de Achterweg ter hoogte van de boerderij van Schrama. In 1673 werd de boerderij van Joris Quirijnszn. verkocht aan de familie Doublet, die op de buitenplaats Dubbelhoven woonde. Sindsdien maakte de boerderij dus deel uit van de bezittingen van de buitenplaats Dubbelhoven. Vandaar dat het huidige pand  later de naam "Dubbelhoven" heeft gekregen. 

Meer over Dubbelhoven in De geschiedenis van de boerderij Dubbelhoven aan de Achterweg. 

[e] [f] Op de zogenaamde nominatie, een lijst opgesteld tussen 1616 en 1620 van alle volwassen welgeboren mannen die voor de rechtspraak opgeroepen konden worden, komt Crijn Claesz voor. 

[g] [h] Crijn Claesz wordt o.a. (als welgeborene) genoemd in het Dingboek van 1616 inzake de beëdiging van Gijsbrecht Corsz, van der Morsch als secretaris van het Baljuwschap Noordwijkerhout. Hij had, als welgeborene, zitting in de civiele en ook in de criminele vierschaar  [i]. Crijn Claesz had een druk bezet leven. Zijn naam komt vaak voor in oude archiefboeken en hij was bezig met de aan – en verkoop van land en boerderijen. Soms deed hij dat samen met de grootgrondbezitter Adriaen Adriaenszn. Corsteman of met de jonkers van der Laen. Door die drukke bezigheden was hij op 28 juni 1616 absent in de vierschaar. De, wel aanwezigen in de vierschaar, veroordeelden Crijn Claesz tot het betalen van het verteerde gelag. Proost, we kunnen er gerust nog een nemen. 

[j] Crijn Claesz was in 1620 Schepen in Vennip. 

[k] Crijn Claesz woonde in 1622 aan de Heereweg oostzijde (????) te Lisse. 

[l] Crijn Claesz komt voor in het kohier van het Hoofdgeld over het jaar 1623.
Er staat vermeld, dat er één inwonende dienstmeid was en er waren totaal negen bewoners.
 

[m] Op 3 maart 1633 wordt voor de Schout en Schepenen van Lisse verklaard, dat de  ‘’beternisse’’ (tegenovergestelde van wildernisse?) van de 36 morgen en 146 roeden Keukenduin en nog enige percelen verkocht zijn aan Crijn Claesz Sgramma en nog een viertal kopers ‘’omme naderhand onder haar verdeeld te werden’’. Op het stuk Keukenduin rust een erfpacht van 59 gulden en 4 schellingen. De koopprijs was 3600 gulden inclusief de helft van een duintje ter grootte van 700 roeden en een loosterkamp van circa 3.5 morgen (in veel streken werd de naam kamp gebruikt voor een stuk land dat door een met hout begroeid walletje was omgeven, een loosterkamp is dus een stuk land dat gelegen was op de zandgrond langs de duinen)[n].


 

[a] Bron : Het Huis Dever te Lisse, A.M. Hulkenberg

[b] Bron : Vijf en een halve eeuw Familie van ’s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[c] Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum  Adri Schrama, Bangkok (van 5 vrienden), CBG

[d] Bron : ''Dubbelhoven aan de Achterweg'' door drs. Maarten van Bourgondiën
                           in het Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse Jaargang 8 nummer 1 - januari 2009.

[e] Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum  Adri Schrama, Bangkok (van 5 vrienden), CBG

[f] Bron : Vijf en een halve eeuw Familie van ’s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[g] Bron : Vijf en een halve eeuw Familie van ’s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[h] Bron : Inlichtingenblad ’s Gravenmade, jaargang 1, nummer 1, 30-1-1980

[i] Een vierschaar, de laagste vorm van rechtspraak, was zeer lokaal georganiseerd en werd uitgeoefend door de schepenen. Deze werden benoemd door een privé-persoon : de plaatselijke heer, bezitter van het rechterlijk gezag voor zijn domein, de heerlijkheid. De instelling dankt zijn naam aan het vierkant van banken waarop de schepenen bij een rechtszitting plaatsnamen. (Bron : Wikipedia)

[j]  Bron : Vijf en een halve eeuw Familie van ’s Gravenmade, J.M. v.d. Leeuw, CBG

[k]  Bron :Liber Amicorum ter gelegenheid 25-jarig jubileum  Adri Schrama, Bangkok (van 5 vrienden), CBG

[l] Bron : AMBACHT LISSE HOOFDGELD  1623 door Aad M. van Kampen http://www.geneaknowhow.net/digi/zhol-ni.html                              

[m] Bron : Keukenhof, A.M. Hulkenberg

[n] Bron : Maarten van Bourgondiën

terug naar documenten Schrama

free web stats
.-.