Informatie over mijzelf (mijn geschiedenis)

Op een kaart, welke via de link Kaart Lisse te zien is, staan 45 gebouwen / kastelen / boerderijen op een plattegrond van Lisse. Van die objecten komen er diverse in deze website aan de orde zoals op deze pagina de lagere scholen (nr. 17 op de kaart) en Huize Pius.

                                          Het was oorlog, maar dit ging gewoon door.

                     

                                             Bron : eigen archief

                   Zoals hieronder te zien waren wij volgens de Doop-oorkonde dus echt wel van adel !!!

                     

                              En aan de binnenkant staat het volgende :

                     
                                            Bron : eigen archief

                   

                                            Bron : httpwww.sitesv1du-nord-de-la-france 

Dit is een V1 zoals ze aan het einde van de tweede wereldoorlog gelanceerd werden in de buurt van kasteel Keukenhof. Mijn moeder vertelde vaak dat zij, toen ze zwanger was van mij in de hongerwinter, die ''krengen'' met een hels lawaai aan hoorde komen, ze een bocht maakten en daarna met nog meer lawaai weer hoorde vertrekken richting Engeland. Als er een V1 bij de lancering ontplofte leek het wel dat ook de ramen in huis ''ontploften''. Het gebeurde best ook vaak dat de V1 crashte ergens in het bollenland. Er waren dan ook nogal wat V1's die de Noordzee niet haalden. Meer over de V1 is te lezen op Geschiedenis Lisse.

      

    Ik ging naar de bewaarschool (''Frőbelschool'') St. Lucia, gebouwd in 1932, aan de Achterweg.
    
De naam van de zuster was Rosalia volgens mij en klasgenoot George Reurings.
    Dat het een katholieke school was blijkt ook uit het standbeeld (rechtsonder) aan de vijver.

Bron : 't Parochiaal School, 125 jaar katholiek onderwijs te Lisse, St. Josephschool, 1867-1992, door A.M. Hulkenberg.

Dit is de achterkant van de school, hieronder een foto van de voorkant.

                      

Bron : bericht van Chris Balkenende op Facebook in de groep ''Je bent lisser als .....'' d.d.18-8-2014

        

          Foto van mijn kleuterklas van het schooljaar 1947 - 1948 met van links naar rechts
          Johan van Rijn, Gerard Schrama(ikke), George Reurings, Helga Schrama (mijn nicht),
          Piet van Dijk en Sabine Schrama (ook mijn nicht), het is bijna een Schrama-onderonsje.
          Bron : Schoolbank.nl

        
         
Foto van mijn kleuterklas van het schooljaar 1947 - 1948 (wel twee foto's per schooljaar!?)
          met van links naar rechts Theo Schrama (mijn neef), Jan Reurings, Gerard Schrama,
          Johan van Rijn, Piet van Dijk en George Reurings (broer van Jan).

         
Bron : Schoolbank.nl
         

Ik probeerde altijd zoveel mogelijk achterin te zitten in de Agathakerk, liefst op de achterste bank en dan,
als de H. Mis zijn einde naderde, als eerste de kerk uit (''voor het zingen de kerk uit'' of is dat wat anders ?).
En dan was ik in de herfst de eerste bij de notenboom van de dominee en ging met een zak vol naar huis.
Of was het een kastanjeboom ?
Bron : Ansichtkaart afkomstig van antiquariaat S.C. Lemmers, Lisse

        

De kapel van Huize Pius.
I
k MOEST daar vroeger (nuchter) naar de H. Mis op door-de-weekse-dagen voordat je naar school ging.
En werd daar vaak misselijk van de weeďge lucht en vluchtte dan door de gangen met dezelfde lucht naar de frisse buitenlucht.

Bron : St. Agatha 1903-2003, ''De glorie en roem van katholiek Lisse'', 2002,
Lisette van der Lans (Prent afkomstig van antiquariaat S.C. Lemmers, Lisse).

De ansichtkaart van het Gesticht St. Pius is in de jaren '30 uitgegeven door J.P. Nauta uit Velsen en afkomstig uit de collectie van Nico de Jong.
Op www.inoudeansichten.nl zijn nog veel meer oude  ansichten van hem en anderen te bewonderen.

In de Pius was in vroeger jaren ook eem KRAAMafdeling !!!!! Dat bracht de gemiddelde leeftijd een beetje naar beneden.

Links het St. Agathaklooster van de zusters en rechts de meisjesschool.
Ook deze ansichtkaart is ook uitgegeven door J.P. Nauta uit Velsen en afkomstig uit de collectie van Nico de Jong.
Op www.inoudeansichten.nl zijn nog veel meer oude  ansichten van hem en anderen te bewonderen.

 

Ook hier links het St. Agathaklooster van de zusters en rechts de meisjesschool.

 

Er waren toen kinderen met schoenen maar er waren ook kinderen die op klompen liepen. Het zal wel met standsverschil te maken hebben gehad.

 

 

De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen  http://www.lisseinbeeld.nl/
uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

 


Op de volgende foto is het gesticht te zien aan de rechterkant van de foto en de jongensschool aan de linkerkant.
Het Gesticht St. Agatha herinner ik me als een klooster dat als het ware vastgeklemd lag tussen de twee scholen tegenover de St. Agathakerk. Dat is goed te zien op de (lucht)foto een paar foto's verderop.

        

               De St. Josephschool uit 1909 en het Agathagesticht en St. Agathaschool uit 1902.
                         Het rechtse gebouw en de toren van Pisa hebben wel wat gemeen.
Bron : 't Parochiaal School, 125 jaar katholiek onderwijs te Lisse, St. Josephschool, 1867-1992, door A.M. Hulkenberg.

            
De lagere school volgde ik op de St. Josephschool.
De school is in 1909 gebouwd op de plaats waar de oude school had gestaan.
In 1917 deed Meester Strik zijn intrede.
Ook ik heb bij hem in de zesde klas gezeten, hij bereidde ons voor op de ''geleerde'' HBS.

         

Meester Strik omstreeks 1951 op de ‘’schoolmeesterlijke’’ troon, omgeven door v.l.n.r. Meester van Dieren, Juffrouw van der Elst, de heren Kager en van Wickeren, de dames Lamboo en Schoorl, en de heren Brouwer, Kapel en Turkenburg.

Ik zat op de lagere school van 1951 tot 1957 en zat bij juffrouw Lamboo in de eerste (en tweede?) klas,
bij meester Turkenburg in de derde klas en in de zesde klas bij meester Strik. In deze klas zat een klein groepje ter voorbereiding op de HBS. Meester Strik was een klein mannetje, maar ik (en nog meer scholieren van destijds) weten en voelen nog hoe hard hij je ''in het gelid kon slaan''.

Bron : 't Parochiaal School, 125 jaar katholiek onderwijs te Lisse, St. Josephschool, 1867-1992, door A.M. Hulkenberg.

        

                                      Derde klas met meester Turkenburg.
           1e rij van links zittend : de 3e Eddy v.d. Vlugt, 4e van Wickeren?, 6e Hans Voorn
           2e rij van links zittend : de 3e Warrebout Vreeburg
           3e rij van links zittend : de 4e Jan Jonkman
           staand van links : de 2e Kees van Stijn?, de 8e ikke, 11e Philo van der Drift, 13e Kozijn?

De school was in het gebouw links van de bomen onderaan op de foto (hieronder).

                         

Lisse omstreeks 1937
Bron foto : KLM Aerocarto N.V.
Zichtbaar zijn de Agathakerk met pastorie en tuin, kerkhof achter de toren, links van de toren de tuinmanswoning en Huize Pius, dwars hierop aan de Bondstraat het Patronaatsgebouw en de kosterswoning en daarachter aan de Schoolstraat het Bondsgebouw. Aan de andere zijde van de Heereweg v.l.n.r. de Hervormde Kerk met kerkhof, kosterswoning, gemeentehuis, villa Josephine, klooster en scholen. De woning van de hoofdonderwijzer (Meester Strik) is door de bomen niet zichtbaar.
Bronnen van de tekst : de Aagtenkerk van Lisse, A.M. Hulkenberg en
                                het Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse, januari 2007

              
In dit houten huisje aan de Bondstraat woonden, toen ik een klein kind was, de dames Hilders.
M. Hilders was conci
ërge van de gemeente. Wil Hilders was jarenlang ''interieurverzorgster'' bij ons thuis.
Zij maakte ook schoon in het ''Electriciteitsbedrijf Hillegom-Lisse-Sassenheim'' bij ons in de straat (Vuursteeglaan 9).
Op latere leeftijd is zij nog getrouwd met een weduwnaar en in Haarlem gaan wonen in een arbeidershuisje,
hij was geloof ik timmerman. Als kind gingen mijn broer Piet en ik in de zomervakantie bij Wil logeren,
zij was een heel lief mens.

                      De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
                      http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.

 


 

 

 

 

Feest op de Keukenhof.
De gezusters Hilders assisteren bakker
De Lange bij het opdienen van het diner.

Rechts kijkt Wil erg verbaasd naar de bakker, waarom ????? Joost enz.

In het midden de zus van Wil (Martha?).

 

Bron :
Lisse : de jaren vijftig, 1992,
door Herman van Amsterdam 

 

 

 

 

 


Martha, werkster op het gemeentehuis, was er in 1944 bij aanwezig toen een overval gepleegd werd en het bevolkingsregister gestolen werd.
Meer informatie is te zien vrij onderaan op de pagina Lisse en ook op de pagina Doll.


 
 

Het Bondsgebouw dateert uit 1914 en is hier gefotografeerd rond 1920.
In schoolverband gingen we daar onder andere naar de film, die werd gedraaid vanaf
zo'n grote spoel en de film brak dan (zeer) herhaaldelijk.
Bron : St. Agatha 1903-2003, ''De glorie en roem van katholiek Lisse'', 2002,
Lisette van der Lans (Prent afkomstig van antiquariaat S.C. Lemmers, Lisse).

 

                                              Bron : eigen archief

                        

                 Op deze foto zijn mijn moeder en 3 tantes (Cor, Jo en Mien) ergens op stap met
                 4 van de 5 kinderen van Tante Nel, mijn broer Piet en ik. Ik sta ''middenvoor''.
                                        Bron : erfenis van Tante Jo.

                            

                           Mijn moeder en ik aan de soep (met Kerstbal).
                                Waarom heb alleen ik een bord ?
                               (Foto afkomstig van mijn moeder)

               

Het huis links tegenover de kleuterschool aan de Achterweg doet mij aan het volgende denken :
Als puber had ik een gezicht met nogal veel jeugdpuistjes en volgens mij kreeg ik in dit huis behandelingen met ''dampo'' (heet water met menthol en een doek over je kop) en ook cr
čme om thuis je wangen mee in te smeren.
Maar het heeft allemaal niet geholpen en later zijn de puistjes gewoon verdwenen.

De fotograaf heeft het volgende als tekst bij de foto vermeld :
''Tegenover de school de woning van juffrouw van Schooten (Kaatje)''.
Of Kaatje het was die mij behandelde weet ik niet meer.
 
De ansichtkaart is afkomstig van de site van Jan van Rooyen
http://www.lisseinbeeld.nl/ uit het album ''Lisse hoe het ooit was''.
 
In 1954 is de HBS in Lisse gestart in het klooster (op de ''KLM-foto'' hierboven meteen achter de St. Josephschool),
de oprichters waren de heer Terwijn en pater van Tienen.
In september 1957 nam de HBS haar intrek in de noodgebouwen aan de 1e Poellaan. 

De nieuwe grossierderij Schrama werd gebouwd tegenover de noodgebouwen.
Onderaan in het midden van de foto is een van de toegangen tot de grossierderij.
Bron : Fioretti College Lisse

    

                                   Bron : Fotoboek met de titel "Kijk Lisse" van Herman van Amsterdam,
                                        een speciale uitgave ter gelegenheid van 70 jaar Foto Mieloo.

 

Het bijschrift is : Het Fioretti-college, gehuisvest in een houten onderkomen aan de Eerste Poellaan, viert feest i.v.m. het 10-jarig bestaan. Een paar honderd ballonnen ( met aanhangsel) staan op het punt het luchtruim te kiezen.

De auto van Schrama stond eigenlijk in de weg. Was de eerste prijs van ..... het fietsje bovenop de vrachtauto ?

Foto ontvangen van Albert van Zelst (zie ook zijn aandeel op de pagina Meer Grossierderij)

Deze foto ontzenuwt de ''missing link'' tussen het Fioretti-college en de grossierderij Schrama, beide (tegenover elkaar) aan de Eerste Poellaan. Jammer dat ik nog niet aan de Eerste Poellaan woonde tijdens mijn ''Fioretti-periode'', maar de Vuursteeglaan was ook niet ver weg.

 

 

Keurig met stropdas !!!

 

Die trui herinner ik mij nog, de stropdas niet.

 

 

Bron : Cornelis (Cees) van der Lans

 

 

 

 

 

Van links naar rechts
boven : ikke, Eddy van der Vlugt, Kees Langeveld (van de melk/kaas winkel op het Vierkant)
onder : Nico Pennings  (Nieuw Vennep), Harold Sengers (Noordwijkerhout), Cees van der Lans 
Bron : Cornelis (Cees) van der Lans

 

Links Philo van der Drift, rechts Jan Ransdorp. Bron : Cees van der Lans

 

 

 

 

 

 

 

 

W.A. Terwijn (directeur) en zijn vrouw Mien bij hun afscheid in 1977.

Bron : Lisse, rommeling van Hulkenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts staat Bakkum (leraar Engels),
naast hem Beijersbergen (leraar Frans) en
helemaal links pater van Tienen.

 

 

Bron : Fioretti College Lisse
          
 

          Klassenfoto laatste jaar HBS-B Fiorettecollege Lisse (klas 5B - 1962)
                                 Bron : Fioretti College Lisse

Achterste rij van links naar rechts:
Alphons de Geysel, Drs Th Lambers (wiskunde), Gerard Schrama, Jaques Res, Aad Slobbe, Willie van der Lans, Adri Floor, Ton van Werkhoven, Cor Kozijn, Peter Bakker, Ton de Haas.

Voorste rij van links naar rechts:
John Nederstigt, Peter van de Loo, Hans van Wickeren, Theo van Ruiten, Jan Bon. 
Frans Vreeburg staat niet op de foto.

 

 

Onderste rij van links naar rechts : (wat ben ik veel voornamen vergeten)
Berbee, Jantje Baaten, N.N., Reisen, van Dril, Kennis?, Goemans, Kapteyn, Malmberg.
Rij daarboven van links naar rechts :
Goemans, Verdegaal, Manshander, N.N., Langezaal, N.N., N.N., Hélčne v.d. Aardweg, Simonis, Paardekoper, N.N., N.N., Alphons de Gijsel.
Rij daarboven van links naar rechts :
Verhaar, Ragas, N.N., N.N., N.N., Eddy v.d.Vlugt, N.N.,van Rijn, Langezaal, N.N., Willie v.d. Lans, Keyzer, van Noort, ik, Evert Castelein
Rij daarboven van links naar rechts :
Pijnacker, William de Roode, Willie van Werkhoven, Cees van Stein, Helga Schrama, N.N., van Grieken, Ton van Werkhoven, Wil Floor, N.N., N.N., Jonkman, Maja v.d. Vlugt, Warrebout Vreeburg, Melman, N.N., N.N., N.N., van Dril, assistente van Castelein.

Bron : eigen archief

Naar boven

Terug naar Info over mijzelf.