GensDataPro persoonskaarten 398-398
Floris Lourisz 's Gravenmade van

Floris Lourisz 's Gravenmade van,
geboren in Heemstede circa 15401,
gedoopt in 1540 [circa]1,
Landbouwer1,
1, 2 In 1575 spande Frans Wij (als voogd van zijn broer mr. Jacob Wij) een proces aan tegen Floris Louriszn. in verband met koeien: "Op huyden den lesten juyny anno 1575 heeft Floerys Lourysz. ghestelt in handen van mester Jaecop Wij alsulcken vyer koeyen als op sijn lant is ghereso(r)t, ende beeloft die niet te verkoepen tot dat den zelven mester Jaecop is voldaen, ende mach die zelve koeyen morgen brengen in een ander wijdt, onvermindert sijn recht, ende sal die zelfde koeyen bewaeren tot proefit van den zelven mester Jaecop Wij, ofte dat hij hem anders is volldaen''.,
overleden (ongeveer 65 jaar oud) in Heemstede circa 16051,
begraven in 1605 [circa]1.

huwelijk (beiden ongeveer 25 jaar oud) circa 15651
met

N.N.,
geboren circa 15401,
gedoopt in 1540 [circa]1,
overleden (ongeveer 65 jaar oud) in Heemstede circa 16051,
begraven in 1605 [circa]1.

Uit dit huwelijk:

 naamgeborenplaatsoverledenplaatsoudrelatiekinderen
Aafje*1565  1630 Heemstede 65
Louris*1567 Heemstede 1632 Heemstede 65
Alijd*1570  1631 Heemstede 61Bronnen:
1.Parenteel van Floris Lourisz 's Gravenmade (Door M van Bourgondien) (1075), Type: Algemene bron, datum: 23 feb 2006
2.Schepenrollen Heemstede (1121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RANH, Archief: OR, Inventarisnr.: 537 fol. 17v, 42, 42v, 43 en 43v