GensDataPro persoonskaarten 401-401
Louris Florisz 's Gravenmade van

Louris Florisz 's Gravenmade van,
geboren in Heemstede circa 15671,
gedoopt in 1567 [circa]1,
Landbouwer1,

1, 2
,
In 1597 spande Jan Ghijsbertszn. Crabbemors een proces aan tegen Louris Floriszn. (buurman te Heemstede) en eiste betaling van 45 Karolusguldens in verband met "lanthuyere" over het jaar 1596, verschenen op Lucasmarkt van dat jaar;
De Lucasmarkt is een markt die ieder jaar in Haarlem werd gehouden (ik meen op 18 oktober). Vanaf de middeleeuwen ontwikkelde deze markt zich langzaam tot een vaste datum voor allerlei termijnbetalingen (zoals in dit geval de jaarlijkse betalingen van de huur van een stuk land).

Overleden (Ongeveer 65 jaar oud) in Heemstede circa 16321,
begraven in 1632 [circa]1.Bronnen:
1.Parenteel van Floris Lourisz 's Gravenmade (Door M van Bourgondien) (1075), Type: Algemene bron, datum: 23 feb 2006
2.Schepenrollen Heemstede (1123), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RANH, Archief: OR, Inventarisnr.: 538, fol. 32.
3.Schepenrollen Heemstede (1121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RANH, Archief: OR, Inventarisnr.: 537 fol. 17v, 42, 42v, 43 en 43v