Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

   

28 juli 2016

Start PROBLEMEN Disclaimer en tips Nieuw(s) Zoeken Info over mijzelf Stamboom algemeen Bekende Nederlanders Stamboom Schrama Documenten Schrama Hulp gevraagd Schrama Pictures Schrama StamboomHulsebosch Documenten Hulsebosch Pictures Hulsebosch Achtergrondinformatie Literatuur Links / tijdschriften Contact Pictures Almelo Muziek

 

                       Disclaimer en tips

                                               TIPS

Het is op sommige PC's aan te raden door middel van F11 ervoor te zorgen, dat de pagina's volledig op het scherm verschijnen, dit voorkomt het onjuist afbreken van tekst aan het einde van de regel.

Na het bekijken van Word-documenten en foto's NIET afsluiten met X (rechtsboven), maar teruggaan naar vorige pagina.

                                           DISCLAIMER

Door deze website te gebruiken stemt U in met onderstaande disclaimer.

De inhoud van deze website is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Gezien de hoeveelheid en de aard van de gegevens is het duidelijk, dat veel uit archieven en van Internet is gehaald of afkomstig is van anderen. Onjuistheden, onder andere door het overnemen van gegevens, zijn dan ook niet te vermijden. 

De informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid of volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. Derhalve kan er ook geen garantie gegeven worden voor de deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De ontwerper van deze website heeft, bij gebruik van teksten of afbeeldingen van derden, zijn uiterste best gedaan om de rechten met betrekking tot de teksten en afbeeldingen te regelen volgens de bepalingen van de Auteurswet. Zij die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen met de ontwerper via mail.

Vanwege de regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens mogen gegevens van personen die nog in leven zijn niet worden gepubliceerd zonder toestemming van de betrokkenen.
De ontwerper van deze website heeft bij publicatie van gegevens van personen zijn uiterste best gedaan om te verifÔeren of de personen waren overleden danwel om toestemming te verkrijgen van de nog levende personen. Personen van wie er desondanks ten onrechte toch gegevens op deze website voorkomen worden verzocht contact op te nemen met de ontwerper via de
mail.

De ontwerper mag deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De ontwerper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.  

De ontwerper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website en ook niet voor eventuele schade ontstaan door foutieve of onvolledige informatie op deze website.

 

De ontwerper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar deze website linkt.

Als gebruiker kunt U geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt. 
 

Niets van deze website mag zonder toestemming van de ontwerper worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
 

Informatie van deze website mag niet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de ontwerper.

Oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen U met de informatie van deze website doet.

 

Terug naar Start(homepage)

Naar boven
                                                    

 

Start | PROBLEMEN | Disclaimer en tips | Nieuw(s) | Zoeken | Info over mijzelf | Stamboom algemeen | Bekende Nederlanders | Stamboom Schrama | Documenten Schrama | Hulp gevraagd Schrama | Pictures Schrama | StamboomHulsebosch | Documenten Hulsebosch | Pictures Hulsebosch | Achtergrondinformatie | Literatuur | Links / tijdschriften | Contact | Pictures Almelo | Muziek

free web stats
.-.