Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

  Stamboom Schrama
 

Start PROBLEMEN Disclaimer en tips Nieuw(s) Zoeken Info over mijzelf Stamboom algemeen Bekende Nederlanders Stamboom Schrama Documenten Schrama Hulp gevraagd Schrama Pictures Schrama StamboomHulsebosch Documenten Hulsebosch Pictures Hulsebosch Achtergrondinformatie Literatuur Links / tijdschriften Contact Pictures Almelo Muziek

 • De stamboomgegevens van het geslacht Schrama / 's Gravenmade heb ik vooral uit archieven en van het Internet gehaald. De gegevens over geboorte, huwelijk, kinderen en overlijden gaan in de tijd terug tot circa 1450. Van mijn voorvaderen heb ik “harde” bewijzen (van vader op zoon) terug tot circa 1700, dat een voorvader een zoon was van zijn vader. “Harde” bewijzen zijn onder andere geboorteaktes uit de Burgerlijke Stand met vermelding van de ouders (vanaf 1811), doopregistraties (vóór 1811) en vermelding van ouders in trouwaktes.
  Uit diverse andere bronnen heb ik gegevens over mijn voorvaderen terug tot circa 1450 (''zachte bewijzen''). Floris Lourisz van 's Gravenmade (geboren circa 1460 te Heemstede) is de oudste voorvader (voor zover mij bekend).
 • Ik heb geen bewijzen dat ook de Schrama's afstammen van Karel de Grote. En waarschijnlijk zal ik dat ook nooit kunnen bewijzen want een aantal ''geleerden'' hebben op verschillende gronden ''bewezen'' dat Karel de Grote nooit heeft bestaan en dat hij verzonnen is om een ''gat'' in de tijdrekening'' op te lossen. Meer informatie is te vinden op Prometheus Delft Karel de Grote
 • De index van de stamboom bestaat uit een alfabetische lijst van alle personen in de stamboom, zowel op voornaam als op achternaam. Hiermee is een specifieke persoon te vinden of kan men erachter komen welke familienamen er allemaal in de stamboom voorkomen. Hierbij dient wel aangetekend te worden, dat er vele varianten / schrijfwijzen zijn van de achternaam : 's Grave(n)made, 's Gravema,
  's Gravema(a)de, 's Grama(de), Schram(m)a(a), Schra(a)ma(a)de, Schra(a)ve(n)ma(a)(de), Scrama, Cramma, Sgra(a)m(m)a en 
  Sgrave(n)ma(de). En ook bij voornamen zijn er varianten zoals Claes / Claas / Klaas, Cornelis / Knelis, Crijn / Quirijn, Lauris / Lourens / Louris, Petrus / Pieter en Trijntje / Catharina. Bij het zoeken in de index op voor - of achternaam in de stamboom  dient U hier rekening mee te houden.
 • Gezien de hoeveelheid gegevens is het duidelijk, dat veel afkomstig is van anderen, uit archieven komt en van internet is gehaald. Onjuistheden, onder andere door het overnemen van gegevens, zijn dan ook niet te vermijden.  Daarom ontvang ik graag op - of aanmerkingen, verbeteringen en/of aanvullingen. Via mail kan U contact met mij opnemen over deze stamboom.
 • Vanwege de regelgeving op het gebied van de privacy, zijn gegevens van personen die (voor zover ik weet) nog in leven zijn, niet in de stamboom te vinden of zijn ze in de stamboom te herkennen aan de tekst ''afgeschermd''. Als U gegevens zoekt van (misschien nog) in leven zijnde personen  kan U mij altijd benaderen via mail. Van een aantal, nog levende, familieleden heb ik wel gegevens, maar deze zijn vanwege de privacy niet op de site te zien omdat ik nog geen toestemming heb tot publicatie. Toestemming kan verleend worden door mij een mail te sturen.
 • De resultaten van mijn speurtochten zijn in te zien via Parenteel. De resultaten zijn ook in te zien via ParenteelWord. In de Parentelen wordt bij een aantal personen verwezen naar een apart document, dit is te zien aan de tekst ''document in dossier aanwezig''. Deze documenten staan onder de knop Documenten Schrama.
 • Het is mogelijk de parenteel te verkrijgen in de vorm van een GEDCOM-bestand. Hiertoe dient U via mail aan mij een verzoek te doen met vermelding van de reden van het verzoek en uiteenzetting van de bedoelingen welke U heeft met het GEDCOM-bestand.
 • In de stamboom Hulsebosch is meer te vinden over mijn moeder.
 • De heer Zwager uit Hoofddorp heeft de '' Genealogie van Floris van
  's Gravenmade'' opgesteld, een zeer uitgebreide genealogie met echter hier en daar wel wat onjuistheden. Deze genealogie bevat 
  gegevens van personen die nog in leven zijn. Via een mail kunt u mij vragen om informatie op te zoeken in deze genealogie.
 • De heer Montanus heeft op zijn website een zeer uitgebreide genealogie van de Schrama's,
  in te zien via http://www.hans-montanus.nl.
 • Onder de knop Hulp gevraagd wordt er een beroep op u gedaan.
  Hier zult u allerlei vragen vinden en als u het antwoord weet hoor ik dat graag.   
 • Over het geslacht 's Gravenmade (onder andere de herkomst van de naam 's Gravenmade) is meer te vinden onder de knop  Achtergrondinformatie.   
Naar boven
                                                           

Start | PROBLEMEN | Disclaimer en tips | Nieuw(s) | Zoeken | Info over mijzelf | Stamboom algemeen | Bekende Nederlanders | Stamboom Schrama | Documenten Schrama | Hulp gevraagd Schrama | Pictures Schrama | StamboomHulsebosch | Documenten Hulsebosch | Pictures Hulsebosch | Achtergrondinformatie | Literatuur | Links / tijdschriften | Contact | Pictures Almelo | Muziek

free web stats
.-.