Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

  Stamboom algemeen

Start PROBLEMEN Disclaimer en tips Nieuw(s) Zoeken Info over mijzelf Stamboom algemeen Bekende Nederlanders Stamboom Schrama Documenten Schrama Hulp gevraagd Schrama Pictures Schrama StamboomHulsebosch Documenten Hulsebosch Pictures Hulsebosch Achtergrondinformatie Literatuur Links / tijdschriften Contact Pictures Almelo Muziek

  • Het is van belang dat U eerst kennis genomen heeft van de disclaimer voordat U verder gaat op deze pagina.
  • De stamboomgegevens heb ik vooral uit archieven en van Internet verkregen. In eerste instantie beperkte zich dat tot gegevens over geboorte, huwelijk, kinderen en overlijden.

  • Al gauw werd het alleen verzamelen van gegevens (zoals namen, datums, plaatsen van geboorte / doop, huwelijk, kinderen en overlijden / begraven, beroepen, functies en dergelijke) een saaie aangelegenheid. Om meer te weten te komen over het voorgeslacht heb ik uit archieven, bevolkingsregisters en literatuur secundaire gegevens over het voorgeslacht verzameld. Voorbeelden hiervan zijn: waar woonden zij, testamenten,  boedelbeschrijvingen bij overlijden, aktes betreffende (ver)koop. Bestudering van deze informatie bracht soms verrassende zaken aan het licht.
  • De stambomen van Schrama en Hulsebosch geven geen compleet beeld van alle nakomelingen van de ''oervaders''. Ik heb me met name geconcentreerd op mijn eigen voorvaderen en verder vastgelegd wat ''voor mijn voeten kwam'' of wat ik interessant vond.
   Er zullen dus ongetwijfeld ''takken van de stamboom'' geheel of deels ontbreken.
  • Verantwoording / betrouwbaarheid

   Informatie uit bronnen van andere onderzoekers en uit literatuur is zo mogelijk geverifieerd met ‘’harde’’ bronnen  zoals geboorteregisters, trouwakten, overlijdensregisters, belastingkohiers, rechterlijke en notariële archieven. Voor de, niet geverifieerde, informatie is ‘’gevaren’’ op de betrouwbaarheid van de auteurs. Deze wordt in principe niet in twijfel getrokken, hoewel bepaalde informatie van verschillende  auteurs wel eens niet met elkaar in overeenstemming was.

   Een oorzaak van onbetrouwbaarheid is het koppelen van informatie aan de verkeerde persoon. In voeger tijden waren er de nodige personen met dezelfde namen (bijvoorbeeld Claas Corneliszoon, met of zonder achternaam), zij leefden in dezelfde periode en achternamen van ouders waren vaak onbekend. Dan kan een bepaalde gebeurtenis of activiteit, bijvoorbeeld een testament of het kopen van een huis, vaak niet eenduidig gekoppeld worden aan de juiste persoon.

   Een andere bron van onbetrouwbaarheid is de kwestie ‘’is de vader van de geboorteregistratie ook de biologische vader’’. Of is het kind misschien geadopteerd en heeft het de naam van de adoptievader gekregen ? Of denkt de ''administratieve'' vader dat hij de biologische vader is, maar de moeder heeft ''een scheve schaats gereden". In een artikel wordt gesteld, dat er een kans is van 5 tot 10 procent, dat de biologische vader niet de officiële vader is. Bij een gemiddelde leeftijd van 25 jaar van de vader zou dat betekenen, dat de kans dat de voorvader de echte vader is rond 1825 op circa 75 % liggen en rond 1650 op circa 50 %.

  • De stamboomgegevens kunt u bereiken door in het menu aan de linkerkant te klikken op Stamboom Schrama of op Stamboom Hulsebosch of door hier op de blauwe hyperlinks te klikken.
  • Mijn voorouders woonden bijna allemaal in de Bollenstreek. Daarom heb ik ook allerlei achtergrondinformatie verzameld over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.) en over het geslacht 's Gravenmade (onder andere de herkomst van de naam 's Gravenmade). Deze informatie is te vinden onder de knop Achtergrondinformatie.
  • Ik raad U aan, voordat U de stambomen zelf of de achtergrondinformatie gaat bekijken, eerst de volgende pagina's van de achtergrondinformatie te lezen en wel Inleiding en Verantwoording en betrouwbaarheid.

  Naar boven

 • Start | PROBLEMEN | Disclaimer en tips | Nieuw(s) | Zoeken | Info over mijzelf | Stamboom algemeen | Bekende Nederlanders | Stamboom Schrama | Documenten Schrama | Hulp gevraagd Schrama | Pictures Schrama | StamboomHulsebosch | Documenten Hulsebosch | Pictures Hulsebosch | Achtergrondinformatie | Literatuur | Links / tijdschriften | Contact | Pictures Almelo | Muziek

  Stamboomalgemeen

  free web stats
  .-.