Nieuw(s)

 

 

 

Start PROBLEMEN Disclaimer en tips Nieuw(s) Zoeken Info over mijzelf Stamboom algemeen Bekende Nederlanders Stamboom Schrama Documenten Schrama Hulp gevraagd Schrama Pictures Schrama StamboomHulsebosch Documenten Hulsebosch Pictures Hulsebosch Achtergrondinformatie Literatuur Links / tijdschriften Contact Pictures Almelo Muziek

 

 

 

 

Vanaf 2009 heb ik me minder beziggehouden met het zoeken naar nog meer ''loten'' aan mijn stamboom''.
Ik heb me veel meer verdiept in allerlei aspecten van achtergrondinformatie over de Bollenstreek en het
geslacht 's Gravenmade (onder andere de herkomst van de naam 's Gravenmade).
Deze informatie is te vinden onder de knop Achtergrondinformatie (links op het scherm).
Ook heb ik in die periode de nodige foto's van Schrama's en Hulseboschen toegevoegd,
evenals diverse ansichtkaarten van met name Lisse en Hillegom en ook informatie uit online krantenarchieven.
NB
Met zoeken op http://leiden.courant.nu/ zijn in oude Leidse Kranten (zoals de Leydse Courant tussen 1720 en 1992) veel
Schrama's en Hulseboschen te vinden. Via de site van de Koninklijke Bibliotheek http://kranten.kb.nl/  en http://www.delpher.nl/ zijn ook andere online kranten te doorzoeken.

*       9 maart 2007
Sinds de start van deze website op 11 februari 2007 zijn toegevoegd:
* de pagina Nieuw(s)
* de pagina Pictures Almelo
* de pagina Achtergrondinformatie
Gewijzigd is / zijn :
* alle pagina's zijn voorzien van de faciliteit "Naar boven''
* de pagina's Start en Stamboom Algemeen
* aan de pagina Pictures Schrama zijn foto's toegevoegd
* aan de pagina Pictures Hulsebosch zijn foto's toegevoegd.

*       11 maart 2007
* de pagina Zoeken is toegevoegd

*       24 maart 2007
* de pagina Muziek is toegevoegd

*       01 april 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd :
''Herkomst van de naam 's Gravenmade'' en
"Het landschap van de Duin- en Bollenstreek''

*       3 april 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd :
''Van eerste bewoners tot dorpen''
''Akker- en tuinbouw'' en
''Veeteelt''

*       6 april 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd :
''Mest, turf en zand'' en
''Konijnen''

*       7 april 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd :
''Blekerijen en wasserijen''
''Kalkovens en steenfabrieken'' en
''Beroepen''

*       8 april 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd :
''Vervoer over land'' en
''Vervoer over water''

*       9 april 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd :
''De aanleg van de Trekvaart''

*        11 april 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd :
''Landbezit''

*       22 april 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd :
''
Woningen, boerderijen en interieur"

*       29 april 2007
* de Stamboom Hulsebosch is vernieuwd en uitgebreid met voorouders terug tot circa 1660.

*       1 mei 2007
* de Stamboom Schrama is vernieuwd.

*       10 en 11 mei 2007
* de volgende subpagina's van Achtergrondinformatie zijn vernieuwd en uitgebreid :
- ''Herkomst van de naam 's Gravenmade''
- "Het landschap van de Duin- en Bollenstreek''
- ''Van eerste bewoners tot dorpen''
- ''Akker- en tuinbouw''
- ''Veeteelt'' en
- ''Mest, turf en zand''.

*       12 mei 2007
* de volgende subpagina's van Achtergrondinformatie zijn vernieuwd en uitgebreid :
- ''Konijnen''
- ''Blekerijen en wasserijen''
- ''Kalkovens en steenfabrieken'' en
- ''Beroepen''.

*       26 juni 2007
* de volgende subpagina van Achtergrondinformatie is vernieuwd en uitgebreid  :
- ''Blekerijen en wasserijen''.

*       8 juli 2007
* de volgende subpagina van
Achtergrondinformatie is toegevoegd :
- ''Onderwijs'' en
- aan de pagina Pictures Schrama zijn foto's toegevoegd.

*       15 juli 2007
* Aan de pagina's Pictures Schrama en Pictures Hulsebosch zijn de nodige foto's toegevoegd
*
de volgende subpagina's van Achtergrondinformatie zijn uitgebreid met afbeeldingen :
- ''Het landschap van de Duin- en Bollenstreek'' en
- ''Vervoer over land'' en
* de pagina Documenten Hulsebosch is
uitgebreid met een afbeelding.

*       16 juli 2007
*
de volgende subpagina van Achtergrondinformatie is uitgebreid met een afbeelding :
- ''Vervoer over water''.

*       18 juli 2007
*
de volgende subpagina's van Achtergrondinformatie zijn uitgebreid met afbeeldingen :
- ''Vervoer over land'' en
- ''Beroepen''.

*       23 juli 2007
*
de volgende subpagina van Achtergrondinformatie is uitgebreid met tekst en nog meer afbeeldingen :
- ''
Woningen, boerderijen en interieur".

*       4 augustus 2007
*
de volgende subpagina's van Achtergrondinformatie zijn toegevoegd :
- ''Geschiedkundige en politieke invloeden" en 
- ''Geschiedenis betreffende alle dorpen in de Bollenstreek''.

*       8 augustus 2007
*
de volgende subpagina van Achtergrondinformatie is toegevoegd :
- ''Geschiedenis Lisse".

*       9 augustus 2007
*
de volgende subpagina van Achtergrondinformatie is uitgebreid met afbeeldingen :
- ''Mest, turf en zand".

*       24 augustus 2007
*
de pagina Documenten Schrama is uitgebreid met het document :
- ''Geertruida van Kampen".

*       28 augustus 2007
*
de volgende subpagina van Achtergrondinformatie is toegevoegd :
- ''Geschiedenis Hillegom".

*       30 augustus 2007
*
de volgende subpagina van Achtergrondinformatie is uitgebreid met afbeeldingen :
- ''
Woningen, boerderijen en interieur".

*       17 september 2007
*
de volgende subpagina van Achtergrondinformatie is uitgebreid :
- ''Geschiedenis Lisse".

*       27 september 2007
*
de subpagina ''Geschiedenis Lisse"  van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid met
een link naar '' Geschiedenis St. Agathakerk in Lisse ".

*       29 september 2007
*
de pagina  ''Info over mijzelf" is uitgebreid met een link naar ''Meer informatie over mijzelf".

*       10 oktober 2007
* op de pagina Achtergrondinformatie is de subpagina ''Herkomst van de naam 's Gravenmade'' uitgebreid.

*       13 oktober 2007
*
de pagina ''Pictures Schrama" is uitgebreid met een link naar
''Meer Schrama's".

*       30 oktober 2007
*
de pagina ''Pictures Schrama" is uitgebreid met een link naar
''Meer Grossierderij".

*       30 oktober 2007
*
''Vervoer over land'', een subpagina van Achtergrondinformatie is uitgebreid.

*       3 november 2007
Aan de pagina Pictures Almelo is een subpagina met foto's toegevoegd.

*       8 november 2007
*
de subpagina ''Meer Schrama's" van de pagina ''Pictures Schrama"is uitgebreid.

*       5 december 2007
*
aan de pagina Pictures Schrama en aan de pagina Pictures Hulsebosch is een link naar
de subpagina ''Meer vader en moeder"  toegevoegd.

*       7 december 2007
*
de subpagina ''Geschiedenis Hillegom" van Achtergrondinformatie is uitgebreid met afbeeldingen en
met een subpagina ''Kaarten''.

*       11 december 2007
* de pagina Documenten Hulsebosch is uitgebreid met afbeeldingen
*
aan de pagina Pictures Schrama en aan de pagina Pictures Hulsebosch zijn afbeeldingen toegevoegd
* aan de pagina Pictures Schrama is een subpagina ''Boerderij Loostereind'' toegevoegd
* de pagina  Meer informatie over mijzelf" is uitgebreid.

*       20 december 2007
* de subpagina ''Meer Schrama's" (van ''Pictures Schrama") is uitgebreid.

*       21 december 2007
* de subpagina ''Meer Schrama's" (van ''Pictures Schrama") is uitgebreid met een sub-subpagina ''Nog meer Schrama's''.

*       29 december 2007
* aan de pagina Achtergrondinformatie is de subpagina  Welgeboren  toegevoegd. 

*       7 januari 2008
* de subpagina ''Kalkovens en steenfabrieken'' van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid.

*        12 januari 2008
* de pagina ''Stamboom Hulsebosch'' is uitgebreid met de subpagina ''Hulp gevraagd''
* de pagina ''Documenten Hulsebosch'' is uitgebreid.

*       15 januari 2008
* de subpagina  ''Geschiedenis Lisse" van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid met een link naar
de subpagina '' de Witte Zwaan ".

*       20 januari 2008
* de volgende subpagina's van de pagina Achtergrondinformatie zijn uitgebreid onder andere met
informatie uit het boek ''Lezen in het duin'' uitgeveven door Amsterdamse Gemeentewaterleidingen :
24 januari 2008
*
de subpagina ''Meer Schrama's" van de pagina ''Pictures Schrama" is uitgebreid met een foto van een zouaaf.

*       28 januari 2008
*
mijn moeder is vandaag 100 jaar geworden !!!!!!
En toen kwam de burgemeester >>>> zie
de pagina Pictures Hulsebosch en de subpagina vader en moeder  

*       30 januari 2008
* de subpagina ''Welgeborenen'' van de pagina Achtergrondinformatie is uitvoerig uitgebreid.           

*       3 februari 2008
*
de pagina ''Pictures Schrama" is uitgebreid met een link naar
''Waar woonden zij".

*       5 februari 2008
*
de pagina ''Geschiedenis Lisse", de subpagina ''Geschiedenis St. Agathakerk in Lisse" en
de subpagina ''de Witte Zwaan " zijn  aangepast.

*       10 februari 2008
* de subpagina
''Vervoer over land'' van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid.

*       14 februari 2008
* de subpagina
''Landbezit'' van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid.

*       25 april 2008
*
de pagina ''Geschiedenis Lisse" is uitgebreid met de subpagina ''Rhynlands fraaiste gezichten Lisse".

*       16 mei 2008
*
de subpagina ''Beroepen" van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid met
de subsubpagina ''Ordehandhaving en brandbestrijding in de achttiende eeuw" (auteur : Maarten van BourgondiŽn).

*       2 juni 2008 hoera, eindelijk gevonden !!!!!
*
de subpagina ''Meer Schrama's" van de pagina Pictures Schrama is uitgebreid met een "CRIMINELE'' Schrama.

*       17 juni 2008
* De Parenteel Schrama is vernieuwd en bevat nu 540 personen. Deze parenteel is ook te bereiken via
de pagina
Stamboom Schrama. Ook ParenteelWord in de pagina Stamboom Schrama is vernieuwd.
* de pagina ''Documenten Schrama'' is uitgebreid.

*       18 juni 2008
* De Parenteel Hulsebosch is vernieuwd en bevat nu 90 personen. Deze parenteel is ook te bereiken via
de pagina
Stamboom Hulsebosch. Ook ParenteelWord in de pagina Stamboom Hulsebosch is vernieuwd.

*       27 augustus 2008
de pagina Pictures Schrama is uitgebreid met
* de subpagina Oom Jaap Steenvoorden / Tante Cor en hun gezin.
* de subpagina Oom Toon en Tante Truus
* de subpagina Tante Jo
* de subpagina Oom Frans / Tante Iet en hun gezin
* de subpagina Oom Cees / Tante Kik en hun gezin
* de subpagina Oom Jan Lommerse / Tante Nel en hun gezin
* de subpagina Oom Jan / Tante Grť en hun gezin

*       3 september 2008 de pagina Pictures Schrama is uitgebreid met de subpagina Oma en Opa Schrama.

*       6 september 2008
* in de pagina Pictures Schrama is de subpagina Meer van mijn vader en moeder uitgebreid met
de sub-subpagina mijn broers en ik.

*       12 november 2008
* de pagina Pictures Hulsebosch is vernieuwd en uitgebreid met de subpagina Meer van Oom Gerard Hulsebosch.

*       22 november 2008
* er is een verzameling bidprentjes / geboortekaartjes e.d. naar het CBG gestuurd,
nadat deze gescand zijn is de verzameling te raaplegen via www.cbg.nl of op microfiches bij
het Centraal Bureau voor Genealogie in den Haag.

*       5 december 2008
*
de subsubpagina ''Ordehandhaving en brandbestrijding in de achttiende eeuw" van de subpagina ''Beroepen"
van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid met 3 nieuwe artikelen.

*       7 december 2008
* de subpagina ''Geschiedenis Lisse" van Achtergrondinformatie is uitgebreid met de subpagina
''De vicarie van Sint Servaas te Lisse omstreeks het midden van de 14e eeuw".

*       16 januari 2009
* de subpagina Meer van mijn vader en moeder (van de pagina Pictures Schrama) is uitgebreid.

*        21 januari 2009
*
de subpagina Waar woonden zij (van de pagina Pictures Schrama) is uitgebreid.

*        5 april 2009
*
de subpagina Waar woonden zij (van de pagina Pictures Schrama) is uitgebreid met een aqaurel, gemaakt door
Carl Daudey, van het oudste huis van Lisse (en wie woonde daar ?).

*       8 april 2009
*
de subpagina moeder en vader (van de pagina Pictures Schrama) is uitgebreid.

*       25 april 2009
*
de subpagina Eten en drinken/genotsmiddelen (van de pagina Achtergrondinformatie) is toegevoegd.

*       3 augustus 2009
*
de subpagina ''Geschiedenis Hillegom" van Achtergrondinformatie is uitgebreid met diverse  afbeeldingen.

*       9 augustus 2009
*
de pagina Geschiedenis Lisse is uitgebreid met een viertal ansichtkaarten.

*       18 augustus 2009
*
de subpagina Vermaak van de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd met het eerste thema ''de Kermis''

*       31 augustus 2009
*
de pagina Disclaimer is toegevoegd

*       8 december 2009
*
de subpagina Heereweg van de pagina Geschiedenis Lisse is uitgebreid met een aantal ansichtkaarten.

*       9 december 2009
*
de subpagine ''Meer informatie over mijzelf" van de pagina  ''Info over mijzelf" is uitgebreid met een paar ansichtkaarten.

*       9 december 2009
*
de pagina Geschiedenis Lisse is uitgebreid met een aantal ansichtkaarten.

*       20 december 2009
de pagina Pictures Schrama is uitgebreid met
* de subpagina Tante Mien.

*       1 januari 2010
*
de subpagina Vermaak van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid met meer informatie en beelden
van de ''de Kermis''.

*       4 januari 2010
* er is een nieuwe pagina genaamd Bekende Nederlanders toegevoegd aan de navigatie aan
de linkerkant van het scherm onder de knop ''Stamboom Algemeen"

*       6 januari 2010
* de subpagina Veenhuizen van de pagina Meer Schrama's is uitgebreid met 3 afbeeldingen.

*       11 januari 2010
* de subpagina Herfst en winter in Almelo van de pagina Pictures Almelo is uitgebreid met  afbeeldingen in de winter.

*       15 februari 2010
* een technische upgrade bij mijn webhoster kan misschien leiden tot meldingen op het scherm met waarschuwingen zoals
"Notice" en "Warning", ook kunnen er misschien onderdelen van mijn site gemist worden of er verschijnen witte pagina's op Uw scherm.
Wilt U mij dan daarvan op de hoogte stellen door een mail naar mij te sturen ?
U kunt mij mailen via de volgende link mail.

*       24 maart 2010
* de pagina Pictures Schrama is uitgebreid met een subpagina Overgrootouders Schrama.

*       vanaf 28 maart 2010 tot ......
* de subpagina's OmaOpaSchrama en Overgrootouders Schrama van Pictures Schrama en nog meer pagina's zijn / worden  uitgebreid met informatie uit onder andere oude Leidse kranten.
NB
Met zoeken op http://leiden.courant.nu/ zijn in oude Leidse Kranten (zoals de Leydse Courant tussen 1720 en 1992) veel Schrama's en Hulseboschen te vinden. Via de site van de Koninklijke Bibliotheek http://kranten.kb.nl/ zijn ook andere online kranten te doorzoeken.

*       4 april 2010
* de subpagina's OmaOpaSchrama en Overgrootouders Schrama van Pictures Schrama zijn  uitgebreid met foto's.

*       16 mei 2010
* de subpagina Oom Toon en Tante Truus van Pictures Schrama is uitgebreid met enkele  foto's.

*       26 juni 2010
*
de subpagina's Oom Frans en Tante Iet en Oom Cees en Tante Kik
van Pictures Schrama zijn uitgebreid met enkele foto's.
* de subpagina's Informatie over mijzelf, geschiedenis St. Agathakerk Lisse en
de Heereweg Lisse zijn uitgebreid met enkele foto's.

*       2 augustus 2010
* de subpagina Meer van Oom Gerard Hulsebosch van Pictures Hulsebosch is uitgebreid met enkele  foto's.

*       6 september 2010
* de subpagina Meer over mijzelf van de pagina Info over mijzelf is uitgebreid met een foto.

*       24 oktober 2010
* de subpagina Vermaak van de pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid met een aantal foto's van
het vermaak thuis / in huis.

*       14 november 2010
* de subpagina's Vermaak en Lisse van de pagina Achtergrondinformatie zijn uitgebreid met diverse foto's.

*       14 november 2010
* de subpagina Het huishouden is toegevoegd aan de pagina Achtergrondinformatie.

*       14 november 2010
* de subpagina Meer over mijzelf van de pagina Info over mijzelf is uitgebreid met enkele foto's.

*       14 november 2010 de subpagina waar woonden zij van de pagina Pictures Schrama is uitgebreid met
diverse foto's en ansichtkaarten.

*       14 januari 2011 de subpagina Meer Grossierderij van de pagina Pictures Schrama is uitgebreid met informatie uit
een boek over Van der Putten, personen- en vrachtvervoer te Lisse.

*       23 januari 2011 Wil je ''rode oortjes'' krijgen ? De pagina Achtergrondinformatie is uitgebreid met
de subpagina Gezondheid(szorg) en hygiŽne

*       7 februari 2011
* aan de pagina Bekende Nederlanders is een ONbekende familie Schrama toegevoegd.

*       17 april 2011
Op 17 april om 11 uur 50 overleed mijn moeder >>> moeder en vader

*       26 februari 2012 de subpagina Meer van mijn vader en moeder van de pagina Pictures Schrama is uitgebreid met
een advertentie betreffende schoenen.

*       25 augustus 2014
* het onderdeel ''waar woonden zij'' op de pagina Pictures Hulsebosch is uitgebreid met woonlokaties in Hillegom. 
* de pagina OmaOpaSchrama is uitgebreid met informatie over inkwartierders tijdens de mobilisatie van WO II.

*       op 9 resp. 19 september 2014 zijn de Parenteel Schrama en de Parenteel Hulsebosch vernieuwd.

*       Oudejaar 2014 De pagina mobilisatie is toegevoegd aan de pagina Oma en Opa Schrama

*       24 januari 2015 de pagina Documenten Schrama is uitgebreid met een dragonder tijdens de opstand in BelgiŽ en
met de ''Sterbe Urkunde'' van Nico Knijnenburg overleden in Buchenwald

*       30 januari 2015 het artikel De geschiedenis van de boerderij De Phoenix in Lisse
  is o.a. toegevoegd aan de pagina waar woonden zij.

*       28februari 2015 het artikel De geschiedenis van de boerderij Dubbelhoven
  is o.a. toegevoegd aan de pagina waar woonden zij.

*       15 maart 2015 informatie over de V1's welke aan het einde van de tweede wereldoorlog gelanceerd werden
is toegevoegd op de pagina's
Meer informatie over mijzelf en Geschiedenis Lisse 

*       24 maart 2015 het artikel 's Gravenmade wonen op de weide van de graaf is toegevoegd aan
de pagina Herkomst van de naam 's Gravenmade.

*       24 mei 2015 er is informatie toegevoegd over de boerderij Welgelegen en het politiebureau
(waar woonden zij , Geschiedenis Lisse en Gijsbert Gerardusz van ís Gravenmade)

*       8 juli 2015 Jan van Stal is toegevoegd

*       26 januari 2016 ''Ridder Opa'' is toegevoegd aan de subpagina OmaOpaSchrama

*       26 februari 2016
* op de pagina Achtergrondinformatie is toegevoegd ''Leenmannen'' en
via Leenmannen zijn onder andere pagina's over
Heerlijkheden, Heer,
de Heren van Lisse, Hillegom en Sassenheim en over de adel en ridders te bewonderen.

*        4 maart 2016 de pagina Documenten Schrama is uitgebreid met Clazina Schrama geboren 1 mei 1777
 zij trouwde met iemand uit de high-society.

*        27 maart 2016 de pagina Documenten Schrama is uitgebreid met Hendrik Schrama geboren 10 november 1796,  hij was fuselier.

*       tot 6 januari 2018 diverse zaken toegevoegd

*       6 januari 2018 de pagina Meer informatie over mijzelf. aangepast met o.a. een foto van de 3e klas lagere school

Naar boven                                   
 
Start | PROBLEMEN | Disclaimer en tips | Nieuw(s) | Zoeken | Info over mijzelf | Stamboom algemeen | Bekende Nederlanders | Stamboom Schrama | Documenten Schrama | Hulp gevraagd Schrama | Pictures Schrama | StamboomHulsebosch | Documenten Hulsebosch | Pictures Hulsebosch | Achtergrondinformatie | Literatuur | Links / tijdschriften | Contact | Pictures Almelo | Muziek